Lean - ständig förbättring för lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretaget, 7,5hp

Senast ändrad: 13 oktober 2022

SLU arrangerar en kurs i lean med fokus på lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretag. Kursen vänder sig till rådgivare och personal vid branschorganisationer som står inför att starta en leanresa i sin verksamhet, men även lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag som är aktiebolag, och dess medarbetare, kan gå kursen.

Kursen ger en helhetsbild över begreppet lean. Lean är en strategi för verksamhetsutveckling som består av en uppsättning principer och verktyg, med hjälp av vilka en verksamhet kan organiseras, utvecklas och styras. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten i ett företag/organisation kan bedrivas enligt leans principer.

Kursen introducerar och förankrar de grundläggande principerna för lean. Lean innebär en vidareutveckling av industriella system bortom massproduktionens logik och principer. Deltagaren får kunskaper och färdigheter som är till hjälp för att förstå logiken i denna affärsfilosofi och strategi.

Utbildningen är ett av tre steg för att erhålla en nationell certifiering som leancoach.

 

Mål med kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren:

 • Ha grundläggande insikt i skillnader och likheter i förutsättningarna för agrar och industriell produktion samt hur dessa påverkar leanarbetet i ett lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag.
 • Få en insikt i hur en leancoach arbetar.
 • I en verksamhet kunna identifiera möjligheter att eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska slöserier och aktiviteters ledtider, se avvikelser som förbättringsmöjligheter och kunna reagera snabbare på nya kundbehov. Sammantaget gäller det att kunna använda tillgängliga resurser på ett mer effektivt sätt.
 • Utifrån grundläggande principer för räkenskapsanalys och kalkylering samt verksamhetsutveckling ha förmåga att analysera leanarbetets effekter på verksamhetens ekonomiska utfall samt engagemang hos ledare och medarbetare.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar och spel, hemuppgifter och projekt samt övrigt eget arbete. Den lärarledda undervisningen är fördelad på 5 obligatoriska träffar à 2 dagar fördelat under 7 månader. Mellan kursträffarna genomförs olika hemuppgifter.

 

I kursen ingår följande delmoment:

 • Beskrivning av grundläggande strategier och principer för lean.
 • Beskrivning av grundläggande skillnader och likheter mellan industri och lantbruk.
 • Definition av begreppen stabila processer och standardiserat arbetssätt.
 • En översikt rörande kvalitetsfilosofier och metoder för att bedriva kvalitetsarbete.
 • Beskrivning av skillnaderna mellan "dragande" och "tryckande" produktionssystem.
 • Design och utveckling av s.k. värdeflöden.
 • Coachningsarbete och gruppdynamik.
 • Grundläggande principer för ledarskap m.a.p. lagarbete, engagemang och delaktighet.
 • Utveckling av ledningssystem med hjälp av PDCA-metodik.
 • Principer för företagssamverkan längs en värdeflödeskedja.
 • Grundläggande principer för räkenskapsanalys och kalkylering - utvärdering av leanarbete.
 • Transformation av verksamheten mot en lean företagskultur.

Detta är en uppdragsutbildning. Är du intresserad att gå kursen kontakta Magnus Ljung.

Det krävs minst sex till åtta anmälda för att kursen ska starta. Detta eftersom kursen bygger delvis på träffar med erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan deltagarna.

 

Här hittar du kursplanen.


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Agronomie doktor, statskonsulent och verksamhetsledare för SLU RådNu.

magnus.ljung@slu.se
tel: +46 511 671 17, +46 70 338 71 17