Kursbeskrivning Innovation för rådgivare

Senast ändrad: 04 mars 2024

Kursnamn: Innovation för rådgivare

Ämne: Samhälls- och beteendevetenskap

Målgrupp: Rådgivare inom de gröna näringarna

Syfte: Ökad kompetens och färdighet i att fånga innovativa idéer, stimulera att innovationsprocesser startas och att praktiskt bidra i eller leda innovationsprocesser.

Mål:

  • Kunskap om var innovation är och betyder för långsiktig utveckling
  • Förtrogenhet med några viktiga verktyg för att arbeta med innovation
  • Förmåga att driva enkla innovationsprocesser

Kursinnehåll: 

  • Att tillgodose behov genom innovation
  • Värdeskapande processer 1
  • Värdeskapande processer 2
  • Att stimulera och stödja innovationsutveckling i en bransch
  • Akademin som innovationsmotor
  • Att skapa motivation och handlingskraft

Nivå: Grundläggande.

Omfattning/tid: Motsvarande ca 8 timmars studier samt ca tre dagars arbete med övningsuppgifter/case.

Flexibilitet: Delvis webbaserad, med flexibel kursstart, inloggningsskyddad, SLU:s lärplattform. Workshop tillsammans med andra rådgivare. Egen coachingprocess.

Kunskapskontroll: Övningsuppgifter/case. Aktivt deltagande på workshop. Slutquiz med slumpade frågor

Utbildningsgivare: SLU RådNu, Sveriges Lantbruksuniversitet


Kontaktinformation