För dig som forskar

Senast ändrad: 15 april 2024
Forskningsarbete. Foto.

Forskningsprojekt inom SLU Skogsskadecentrum utvecklar kunskap, modellverktyg och tekniker för att förebygga och hantera skogsskador. Vi ser gärna att det finns både forskningsprojekt som är initiativdrivna och projekt baserat på aktuella behov inom området. Forskar du inom SLU och vill bidra med kunskapsuppbyggnad inom skogsskadeområdet kan du söka medfinansiering eller finansiering via våra utlysningar.

På den här sidan hittar du information om aktuella utlysningar, möjligheter att söka medel samt vad som gäller vid ansökningar.  

Aktuella utlysningar

Det finns ingen aktuell utlysning. 

Medfinansiering av projekt

SLU Skogsskadecentrum kan endast bidra vid delad medfinansiering och endast projekt som inte passar in under SLU:s medfinansieringspolicy.

Vid behov av medfinansiering krävs en dialog med ledningsgruppen för SLU Skogsskadecentrum minst två månader innan du behöver beslut för att kunna skicka in en ansökan om finansiering till relevant finansiär. 

SLU Skogsskadecentrums ledning kommer i varje enskilt fall göra en bedömning av finansieringsbehovets relevans för skogsskadecentrets verksamhet. Projekt som kan komma ifråga ska ha en tydlig nationell koppling och röra skogsskador.

Med delad medfinansiering menas att SLU Skogsskadecentrum maximalt bidrar med hälften av det berörda beloppet. 

I övrigt gäller riktlinjer för medfinansiering av projekt vid fakulteten för skogsvetenskap (SLU.sfak.2022.1.1.1-387).

Relaterade sidor: