Miljöövervakning

Senast ändrad: 26 april 2022

SLU Skogsskadecentrum utvecklar just nu miljöövervakningssprogram för skogsskador.

Inom kort kommer det finnas en utlysning för långvariga projekt inom miljöövervakning av skogsskador.

Relaterade sidor: