SLU Forest Damage Centre Research School

Senast ändrad: 28 april 2022

En ny forskningsskola befinner sig just nu i utveckling.

Senare under våren kommer det att finnas information på den här sidan om hur du kan gå med i forskarskolan om du redan är doktorand.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876