SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Senast ändrad: 01 juni 2023
Stövlar i skogsmark. Foto.

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag. I dagsläget finns ett betydande behov av att öka kompetensen kopplat till skogsskador i samhället i stort och inom samtliga dessa kategorier av organisationer.

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Forskarskolan är öppen för alla forskarstuderande vid SLU som är intresserade oberoende om ens utbildning finansieras av SLU Skogsskadecentrum eller inte.

Forskarskolan är en industri-/myndighetsforskarskola, där organisationer utanför SLU bjuds in att medverka. Nätverk som etableras inom forskarskolan förväntas även underlätta framtida samarbeten.

Forskarskolans aktiviteter

SLU:s forskarskola i skogsskador arrangerar årliga exkursioner där olika drabbade områden besöks och skogsskador diskuteras i fält. Tidigare besök har gått till SCA:s marker i Jämtland där törskatedrabbad tallskog och stormfällen besöktes. Även Öster malma i Södermanland har besökts. Där diskuterades viltbete och granbarkborrens härjningar samt rotröta på tall.

Ett årsmöte för alla forskarstuderande, handledare och kontaktpersoner på företag och andra organisationer organisera. Vid mötet erbjuds intressanta föreläsningar och planer för forskarskolans arbete diskuteras.

Forskarutbildningskurser

Forskarskolan erbjuder även tre forskarutbildningskurser inom fältet skogsskador:

  1. Skogsskador – förekomst och orsakssamband
  2. Skogsskador – inventering och övervakning
  3. Skogsskador konsekvenser och skötsel.

Kurserna är öppna för alla forskarstuderande.

Förlängd utlysning för externt delfinansierade doktorandprojekt

SLU Skogsskadecentrum har förlängt utlysningen för doktorandprojekt som delfinansieras av externa partners. Sista ansökningsdag för denna utlysning är 20 juni 2023. Mer information om utlysningen finns på engelska.

Second Call for applications for support to PhD positions – extension of deadline for applications with external financial model

Anmäl dig till forskarskolan

Registrera dig vid forskarskolan här: Registrering forskarskolan SLU Skogsskadecentrum

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876