SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Senast ändrad: 12 mars 2024
Stövlar i skogsmark. Foto.

Forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum är en viktig komponent både för kunskapsutveckling inom området och för kompetensförsörjning inom universitet, forskningsinstitut, myndigheter och skogsföretag. I dagsläget finns ett betydande behov av att öka kompetensen kopplat till skogsskador i samhället i stort och inom samtliga dessa kategorier av organisationer.

 

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Forskarskolan är öppen för alla forskarstuderande vid SLU som är intresserade oberoende om ens utbildning finansieras av SLU Skogsskadecentrum eller inte.

Forskarskolan är en industri-/myndighetsforskarskola, där organisationer utanför SLU bjuds in att medverka. Nätverk som etableras inom forskarskolan förväntas även underlätta framtida samarbeten.

Forskarskolans aktiviteter

SLU:s forskarskola i skogsskador arrangerar årliga exkursioner där olika drabbade områden besöks och skogsskador diskuteras i fält. Tidigare besök har gått till SCA:s marker i Jämtland där törskatedrabbad tallskog och stormfällen besöktes. Även Öster malma i Södermanland har besökts. Där diskuterades viltbete och granbarkborrens härjningar samt rotröta på tall.

Forskarskolans årsmöte 

Forskarskolans årsmötet riktar sig till alla forskarstuderande, handledare och kontaktpersoner på företag och andra organisationer som forskarskolan samarbetar med. Forskarskolan erbjuder alla deltagare att lyssna till intressanta föreläsningar och ger tid för att planera och diskutera forskarskolans fortsatta arbete. 

Forskarutbildningskurser

Forskarskolan erbjuder även tre forskarutbildningskurser inom fältet skogsskador:

  1. Skogsskador – förekomst och orsakssamband
  2. Skogsskador – inventering och övervakning
  3. Skogsskador konsekvenser och skötsel.

Kurserna är öppna för alla forskarstuderande.

Anmäl dig till forskarskolan via knappen längre upp. Du kan anmäla dig när som helst under året. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876