Kontakta oss

Senast ändrad: 19 april 2024

Vill du komma i kontakt med SLU Skogsskadecentrum? Kontakta gärna oss som jobbar här eller någon av SLU:s samverkanslektorer som är experter på skog och skogsskador!

Ledning och kommunikation

Ledning och kommunikation

Föreståndare

Porträttfoto av en man mot vit bakgrund. Foto.

Jonas Rönnberg, Forskare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Telefon: +4640415179, +46706727643
E-post: jonas.ronnberg@slu.se

Biträdande föreståndare

Porträttfoto av en man mot vit bakgrund. Foto.

Åke Olson, Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671876
E-post: ake.olson@slu.se
Åke Olsons CV-sida

Åke är ansvarig för SLU Skogsskadecentrums Forskarskola

Porträttfoto på en kvinna utomhus. Foto.

Wiebke Neumann Sivertsson, Forskare vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
Telefon: +46907868117, +46706349051
E-post: wiebke.neumann@slu.se
Wiebke Neumann Sivertssons CV-sida

Kommunikatör

Kommunikatör Theres Svensson.png

Theres Svensson, Kommunikatör för SLU Skogsskadecentrum
Telefon: +46 90 78 68 228, +46 765 46 05 96
E-post: theres Svensson@slu.se

Koordinator

Porträttfoto på en kvinna utomhus. Foto.

Katja Fedrowitz, Koordinator vid SLU Skogsskadecentrum och institutionen för ekologi
Telefon: +4618672196
E-post: katja.fedrowitz@slu.se

Kontakta våra analytiker

Skador orsakade av insekter

Maartje Klapwijk

Skador orsakade av svampar, bakterier och virus

Iryna Matsiakh och Audrius Menkis

Skador orsakade av vilt

Fredrik Widemo

Skador orsakade av brand och torka

Inka Bohlin

Skador orsakade av vind och snö

Vakant.

Skadors socioekonomiska konsekvenser

Chandra Krishnamurthy

Risk- och konsekvensanalyser med Heureka

Narayanan Subramanian och Johanna Lundström

Samverkanslektorer

SLU har flera forskare med särskilt uppdrag att föra en dialog med det omgivande samhället om skog. Kontakta dem gärna med dina frågor!

Experter på skogsskador

Viltskador

Fredrik Widemo, Universitetslektor, analytiker SLU Skogsskadecentrum 
Institutionen för vilt fisk och miljö 
fredrik.widemo@slu.se, 090-786 81 40, 076-13 91 040

Annika Felton, forskare 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 
Annika.Felton@slu.se, 040-41 51 77 

Älgskador 

Göran Ericsson, professor  
Institutionen för vilt, fisk och miljö 
goran.ericsson@slu.se, 090-786 85 08, 0706-76 50 12 

Insektsskador på träd och buskar

Insektsskador (allmänt) 

Mats Jonsell, insektsexpert, samverkanslektor
Institutionen för ekologi 
mats.jonsell@slu.se, 018-67 28 76

Maartje Klapwijk, Universitetslektor, analytiker SLU Skogsskadecentrum 
Institutionen för ekologi 
maartje.klapwijk@slu.se, 018-67 24 02

Insekter på lövträd 

Helena Bylund, forskare 
Institutionen för ekologi 
helena.bylund@slu.se, 018-67 23 28 

Insekter i energiskogsodlingar 

Christer Björkman, professor i skogsentomologi 
Institutionen för ekologi 
christer.bjorkman@slu.se , 018-67 153 2, 0705-58 15 32 

Snytbagge 

Adriana Puentes, universitetslektor 
Institutionen för ekologi 
adriana.puentes@slu.se ,018-67 24 03 

Barkborrar 

Martin Schroeder, professor /simon kärvemo 
Institutionen för ekologi 
martin.schroeder@slu.se, 018-67 23 32 

Svampskador på träd och buskar 

Svampsjukdomar (allmänt) 

Audrius Menkis, forskare, analytiker SLU Skogsskadecentrum 
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi 
audrius.menkis@slu.se, 018-67 27 29 

Iryna Matsiakh, forskare, analytiker SLU Skogsskadecentrum. 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 
iryna.matsiakh@slu.se, 040-415 394

Michelle Cleary, universitetslektor i skogspatologi 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 
Michelle.Cleary@slu.se, 040-415 51 81, 076-787 87 71 

Rimvydas Vasaitis, fältmykolog 
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi 
rimvys.vasaitis@slu.se, 018-67 18 74 

Phytophthora 

Michelle Cleary, forskare 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap  
michelle.cleary@slu.se, 040-415 51 81 

Rotröta 

Jan Stenlid, professor emeritus i skogspatologi 
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi 
Jan.Stenlid@slu.se, 018-67 18 07 

Jonas Rönnberg, forskare 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap  
jonas.ronnberg@slu.se, 040-41 51 79, 070-672 76 43 

Skogsplantskolor 

Audrius Menkis, analytiker SLU Skogsskadecentrum 
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi 
audrius.menkis@slu.se, 018-67 27 29 

Michelle Cleary, universitetslektor i skogspatologi 
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 
Michelle.Cleary@slu.se, 040-415 51 81, 076-787 87 71 

Riskvärdering av reglerade skadegörare 

Johanna Boberg, analytiker 
SLU Riskvärdering av skadegörare 
johanna.boberg@slu.se, 018 – 67 18 04 

Niklas Björklund, analytiker 
SLU Riskvärdering av skadegörare 
niklas.bjorklund@slu.se, 018 – 67 28 79, 070-508 28 79 

Abiotiska skador 

Vind 

Kristina Blennow, professor 
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30 

Skogsbrand 

Inka Bohlin, analytiker SLU Skogsskadecentrum.
Institutionen för skogligresurshushållning. 
inka.bohlin@slu.se, 090-786 81 06

Anders Granström, universitetslektor 
Institutionen för skogens ekologi och skötsel 
anders.granstrom@slu.se, 090-786 83 39, 070-22 97 29 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Jonas Rönnberg, forskare

Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap

jonas.ronnberg@slu.se, +46 40 41 51 79, +46 706 72 76 43