Analysfunktionen på SLU Skogsskadecentrum

Senast ändrad: 09 mars 2023
En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

Våra analytiker har följande uppdrag:

  • Att löpande analysera nationella risker för skadeutbrott baserade på befintliga data (till exempel monitoring-data),
  • Att ta fram riskkartor baserade på exempelvis geodata eller utarbeta underlag för hur risker kan minskas både nu och i framtiden,
  • Att göra kunskapssammanställningar och konsekvensanalyser,
  • Att identifiera kunskapsluckor,
  • Att bidra till centret genom att utgöra ett kunskapsstöd i samband med skade-utbrott/händelser av något slag och därigenom bidra till såväl extern som intern kommunikation.

Tematiska områden och analytiker

Skador orsakade av insekter

Maartje Klapwijk

Skador orsakade av svampar, bakterier och virus

Iryna Matsiakh och Audrius Menkis

Skador orsakade av vilt

Fredrik Widemo

Skador orsakade av brand och torka

Inka Bohlin

Skador orsakade av vind och snö

Vakant.

Skadors socioekonomiska konsekvenser

Chandra Krishnamurthy

Risk- och konsekvensanalyser med Heureka

Narayanan Subramanian och Johanna Lundström

Relaterade sidor: