Analysfunktion

Senast ändrad: 10 november 2023
En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

Våra analytiker har följande uppdrag:

  • Att löpande analysera nationella risker för skadeutbrott baserade på befintliga data (till exempel monitoring-data),
  • Att ta fram riskkartor baserade på exempelvis geodata eller utarbeta underlag för hur risker kan minskas både nu och i framtiden,
  • Att göra kunskapssammanställningar och konsekvensanalyser,
  • Att identifiera kunskapsluckor,
  • Att bidra till centret genom att utgöra ett kunskapsstöd i samband med skade-utbrott/händelser av något slag och därigenom bidra till såväl extern som intern kommunikation.

Tematiska områden och analytiker

Skador orsakade av insekter

Maartje Klapwijk

Skador orsakade av svampar, bakterier och virus

Iryna Matsiakh och Audrius Menkis

Skador orsakade av vilt

Fredrik Widemo

Skador orsakade av brand och torka

Inka Bohlin

Skador orsakade av vind och snö

Vakant.

Skadors socioekonomiska konsekvenser

Chandra Krishnamurthy

Risk- och konsekvensanalyser med Heureka

Narayanan Subramanian och Johanna Lundström

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Skogsskadecentrum

Föreståndare: Jonas Rönnberg
jonas.ronnberg@slu.se; +46 40 41 51 79 eller +46 706 72 76 43

Biträdande föreståndare: Wiebke Neumann Sivertsson
wiebke.neumann@slu.se; +46 90 78 68 117 eller +46 706 34 90 51

Biträdande föreståndare och ansvarig för forskarskolan: Åke Olson
ake.olson@slu.se; +46 18 67 18 76

Kommunikatör: Theres Svensson
Theres Svensson@slu.se; +46 90 78 68 228, +46 765 46 05 96

Administrativ koordinator: Katja Fedrowitz
katja.fedrowitz@slu.se; +46 18 67 21 96