Analysfunktion

Senast ändrad: 26 april 2022

Analysfunktionen är en huvuddel av SLU:s skogsskadecentrum.

Våra analytiker har följande uppdrag:

  • Att löpande analysera nationella risker för skadeutbrott baserade på befintliga data (t ex monitoring-data),
  • Att ta fram riskkartor baserade på exempelvis geodata eller utarbeta underlag för hur risker kan minskas både nu och i framtiden,
  • Att göra kunskapssammanställningar och konsekvensanalyser,
  • Att identifiera kunskapsluckor,
  • Att bidra till centret genom att utgöra ett kunskapsstöd i samband med skade-utbrott/händelser av något slag och därigenom bidra till såväl extern som intern kommunikation.

Relaterade sidor: