Hoppa till huvudinnehåll

Faktasidor om skogsskador

Här samlar vi fakta och forskning om skogsskador. Både för dig som vill få en snabb överblick och för dig som vill ha ingångar att fördjupa dig i.

Skogsbrand och torka

Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Här hittar du svaren!

En man framför en stor eld. Foto.

Skador orsakade av insekter

Torrt och varmt väder gynnar vissa insekter som kan döda stora volymer skog. Nya insekter som kommer till Sverige kan få förödande konsekvenser. Vad gör vi för att rädda skogen? Här finns aktuell forskning från SLU.

En insekt med snabel. Foto.

Svamp, bakterier och virusskador

Svampar, bakterier och virus kan orsaka förödande skador. Massdöd av ask och alm eller urholkade, ruttnande granstockar i travar intill kalhygget är några exempel. Vi forskar på de viktigaste skadegörarna i svensk skog.

Orange beläggning på en tallstam. Foto.

Viltskador

Klövvilt kan orsaka stora skogsskador, samtidigt som rädsla för viltskador påverkar hur skogen sköts. Vilt- anpassningarna kan i sin tur öka risken för andra skogsskador. Därmed det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på skogsskador och hur de kan förebyggas.

Betande älg i snö med ett gult halsband. Foto.

Skador orsakade av vind och snö

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador som till exempel vind och snö. Här hittar du mer information!

Stormskador i skog. Foto.

Skadors socioekonomiska konsekvenser

Med hjälp av ekonomiska principer och verktyg forskar vi för att stärka skogsbruket och välfärden i samhället.

Staplat timmer. Foto.

Skogsskötsel med Heureka

Heureka är en programserie där användar kan göra flera olika analyser, planer och scenarier för skogsskötsel och hur skogsskador kan undvikas.

En kvinna i en tall som har många gula barr. Foto.

Skogsskador och SLU

Här hittar du alla enheter som arbetar med forskning och miljöanalys av skogsskador på SLU.

En man och en kvinna sitter i blåbärsris i en skog. Foto.
Publicerad: 03 april 2024 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…