Kontakt

Senast ändrad: 10 november 2021
Skylt utanför SLU Urban Futures kontor i Alnarp.

E-post till hela plattformen

urbanfutures@slu.se

Lisa Diedrich

Programchef 
E-post: lisa.diedrich@slu.se
Telefon: 0725 877 844

Nina Vogel 

Biträdande programchef
E-post: nina.vogel@slu.se
Telefon: 0727 044 064

 

 

Andrew Gallagher

Projektkoordinator och HUB-koordinator Ultuna
Food & Cities och Global hållbar stadsutveckling
E-post: andrew.gallagher@slu.se

Hanna Weiber-Post 

Kommunikatör
E-post: hanna.weiber.post@slu.se
Telefon: 0724 535 337

Tim Hofmeester

Hub-koordinator, Umeå
E-post: tim.hofmeester@slu.se
Telefon: 0702 47 88 42 

Tove Stenius 

Programsekreterare och hub-koordinator, Alnarp
E-post: tove.stenius@slu.se
Telefon: 0722 386 054

 

Postadress

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
[Mottagarens namn]
Box 190
234 22 Lomma

Besöksadress

Slottsvägen 5, Alnarp


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma