Hoppa till huvudinnehåll

Umeåhubben

SLU Urban Futures hubb i Umeå är lokaliserad vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) och koordineras av Dimitris Athanassiadis.

My Röbäcksdalen: Our Landscape!

Under våren 2024 lanserar SLU Urban Futures, i samarbete med Umeå kommun, en studentdesigntävling. Studenter inom området landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling ges möjlighet forma en unik urban miljö i det framtida Umeå. Tävlingen publiceras på CANVAS.

Karta över en stad och dess utkanter.

Getting our cities right #3 - Sammanfattning och take-aways

Den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerades av SLU Urban Futures i juni 2023, denna gång i Umeå. Under två dagar undersökte vi förhållandet mellan urbana landskap, träd och tätortsnära skogar, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. På den engelska sidan har vi samlat 'take-aways' och sammanfattningar från presentationerna.

Tätortsnära skog

Tätortsnära skogar och stadsträd bidrar till att göra städer socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I detta tvärvetenskapliga forskningsfält möts de två plattformarna SLU Urban Futures och Future Forests. Tillsammans arrangerar de en webbinarieserie om 'Urban Forests'.

Träd i höstfärger och en person på en gångväg.

SLU och Umeå kommun tecknar överenskommelse om samverkan

I den samverkansöverenskommelse som undertecknades den 11 april 2022 på SLU:s fältforskningsstation på Röbäcksdalen pekas tre områden ut som särskilt viktiga: hållbara städer, bioekonomi samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.

En kvinna och en man skriver under papper.

Vilt i stan

Projektet syftar till att utveckla samarbeten mellan ekologer och kommuner, utveckla ett system för att övervaka vilda djur i stadsmiljö, samt att tillhandahålla ny kunskap som kan användas för att informera stads- och landskapsplanering.

Rådjur i trädgård.
Publicerad: 04 april 2024 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…