Hoppa till huvudinnehåll

Umeå Hub

SLU Urban Futures hub i Umeå är lokaliserad vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) och koordineras av Dimitris Athanassiadis.

Getting our Cities Right: 7-8 juni - Umeå

Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna gång i Umeå. Under två dagar i juni kommer vi att undersöka förhållandet mellan urbana landskap, träd och tätortsnära skogar, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Tätortsnära skog

Tätortsnära skogar och stadsträd bidrar till att göra städer socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I detta tvärvetenskapliga forskningsfält möts de två plattformarna SLU Urban Futures och Future Forests. Tillsammans arrangerar de en webbinarieserie om 'Urban Forests'.

Träd i höstfärger och en person på en gångväg.

SLU och Umeå kommun tecknar överenskommelse om samverkan

I den samverkansöverenskommelse som undertecknades den 11 april 2022 på SLU:s fältforskningsstation på Röbäcksdalen pekas tre områden ut som särskilt viktiga: hållbara städer, bioekonomi samt kompetensförsörjning och livslångt lärande.

En kvinna och en man skriver under papper.

Vilt i stan

Projektet syftar till att utveckla samarbeten mellan ekologer och kommuner, utveckla ett system för att övervaka vilda djur i stadsmiljö, samt att tillhandahålla ny kunskap som kan användas för att informera stads- och landskapsplanering.

Rådjur i trädgård.
Publicerad: 21 mars 2023 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…