Organisation

Senast ändrad: 07 november 2022

SLU Urban Futures är organisatoriskt placerad som en plattform vid Enheten för samverkan och utveckling vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). Plattformen har tre 'hubbar' på Campus Alnarp, Campus Ultuna och Campus Umeå.

SLU Urban Futures organisation

Programchef har utsetts av dekanen vid SLU:s LTV-fakultet, i samråd med ledamöter i plattformens styrgrupp och chefen för Enheten för samverkan och utveckling.

Styrgruppen godkänner av programcheferna föreslagen verksamhetsplan och budget, följer och stödjer den löpande verksamheten och styr verksamhetens inriktning.

Personal

 • Lisa Diedrich, programchef 
 • Nina Vogel, biträdande programchef
 • Andrew Gallagher, projektkoordinator

Kommunikation

 • Hanna Weiber-Post, kommunikatör
 • Parvin Mazandarani, webbpublicerare

Hub-koordinatorer

 • Andrew Gallagher, Campus Ultuna
 • Dimitris Athanassiadis, Campus Umeå
 • NN, Campus Alnarp 

Här finner du kontaktuppgifter.


Affiliates

SLU Urban Futures Affiliates är forskare och lärare som arbetar deltid för plattformen för att driva ett samarbetsprojekt inom specifika områden för hållbar stadsutveckling, i enlighet med plattformens uppdrag och vision, och med den svenska regeringens definition av SDG 11 om hållbara städer och samhällen

Ambassadörer

SLU Urban Futures ambassadörer är forskare, lärare och studenter som representerar SLU på evenemang som handlar om hållbar stadsutveckling.  Ambassadörerna knyter kontakter till urbana arenor och rapporterar tillbaka till plattformen.

Medlemmar i styrgruppen

 • Karl Lövrie, prodekan vid LTV-fakulteten, styrgruppens ordförande
 • Gunilla Lindholm, LTV-fak
 • Rosario Garcia Gil, S-fak
 • Sofia Boqvist, VH-fak
 • Johan Gaddefors, NJ-fak
 • Kristina Santén, enhetschef vid Samverkan och utveckling