Organisation

Senast ändrad: 17 oktober 2019

SLU Urban Futures är organisatoriskt placerad som en plattform vid Enheten för samverkan och utveckling vid LTV-fakulteten. Plattformen leds operativt av en programchef och en biträdande programchef med stöd av programkoordinator, en kommunikatör och en administratör.

SLU Urban Futures organisation

Fakulteten har fått i uppdrag av SLUs styrelse att upprätthålla och utveckla verksamheten inom SLU Urban Futures 2017 till 2020. Programchef, biträdande programchef och programkoordinator har utsetts av dekanen vid SLU:s LTV-fakultet, i samråd med ledamöter i plattformens styrgrupp och chefen för Enheten för samverkan och utveckling.

Styrgruppen godkänner av programchefen föreslagen verksamhetsplan och budget, följer och stödjer den löpande verksamheten och styr verksamhetens inriktning.

Personal

 • Lisa Diedrich, programchef
 • Josefin Wangel, biträdande programchef
 • Tove Stenius, programsekreterare
 • Nina Vogel, programkoordinator (föräldraledig)
 • Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör
 • Hanna Weiber-Post, kommunikatör
 • Jeanette Donner, adminstratör

Här finner du kontaktuppgifter.

Medlemmar i styrgruppen

 • Håkan Schroeder, dekan vid LTV-fakulteten, styrgruppens ordförande
 • Gunilla Lindholm, LTV-fak
 • Ann Dolling, S-fak
 • Sofia Boqvist, VH-fak
 • Pär Forslund, NJ-fak
 • Kristina Santén, enhetschef vid Samverkan och utveckling

Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

Enheten för samverkan och utveckling
Box 54
230 53 Alnarp

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se