Organisation

Senast ändrad: 30 november 2020

SLU Urban Futures är organisatoriskt placerad som en plattform vid Enheten för samverkan och utveckling vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). Plattformen har tre 'hubbar' på Campus Alnarp, Campus Ultuna och Campus Umeå.

SLU Urban Futures organisation

Fakulteten har fått i uppdrag av SLUs styrelse att upprätthålla och utveckla verksamheten inom SLU Urban Futures 2017 till 2020. Programchef och programkoordinator har utsetts av dekanen vid SLU:s LTV-fakultet, i samråd med ledamöter i plattformens styrgrupp och chefen för Enheten för samverkan och utveckling.

Styrgruppen godkänner av programchefen föreslagen verksamhetsplan och budget, följer och stödjer den löpande verksamheten och styr verksamhetens inriktning.

Personal

 • Lisa Diedrich, programchef (sjukskriven)
 • Nina Vogel, tillförordnad programchef, vilande programkoordinator
 • Jeanette Donner, administratör
 • Tove Stenius, programsekreterare (föräldraledig)

Kommunikation

 • Camilla Zakrisson Juhlin, kommunikatör
 • Hanna Weiber-Post, kommunikatör

Hub Campus Alnarp

 • Nina Vogel, programkoordinator 

Hub Campus Ultuna

 • Marcus Hedblom, koordinator
 • Andrew Gallagher, programassistent
 • Josefin Wangel, koordinator för Framtidslabbet
 • Emma Sahlström, assistent Framtidslabbet

Hub Campus Umeå

 • Tim Hofmeester, koordinator

Här finner du kontaktuppgifter.


Affiliates

SLU Urban Futures Affiliates är forskare och lärare som arbetar deltid för plattformen för att driva ett samarbetsprojekt inom specifika områden för hållbar stadsutveckling, i enlighet med plattformens uppdrag och vision, och med den svenska regeringens definition av SDG 11 om hållbara städer och samhällen. Nuvarande projekt:

Ambassadörer

SLU Urban Futures ambassadörer är forskare, lärare och studenter som representerar SLU på evenemang som handlar om hållbar stadsutveckling.  Ambassadörerna knyter kontakter till urbana arenor och rapporterar tillbaka till plattformen.

Medlemmar i styrgruppen

 • Håkan Schroeder, dekan vid LTV-fakulteten, styrgruppens ordförande
 • Gunilla Lindholm, LTV-fak
 • Ann Dolling, S-fak
 • Sofia Boqvist, VH-fak
 • Pär Forslund, NJ-fak
 • Kristina Santén, enhetschef vid Samverkan och utveckling

Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

Enheten för samverkan och utveckling
Box 54
230 53 Alnarp

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se