Hoppa till huvudinnehåll

Enheten för samverkan och utveckling

Vi har i uppdrag att initiera, koordinera och medfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter.  Vi utvecklar och genomför fortbildningar, skapar mötesplatser och nätverk samt verkar för samarbeten inom SLU och tillsammans med andra lärosäten.

Samverkan vid SLU

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del i Enheten för samverkan och utvecklings verksamhet. Det är en verksamhet som i hög grad bygger på samverkan internt inom SLU. Framtidsplattformar, centrumbildningar och samverkanslektorer är några exempel på samverkansfunktioner inom SLU.

Verksamhetsberättelse 2021

Enhetens verksamheter baseras på samverkan, där SLU:s forskning, miljöanalys och utbildning tillsammans med externa parter och samhällsaktörer utgör vår grund och arbetsyta. Vi söker lösningar tillsammans med forskare, studenter och samhällsaktörer på livsviktiga problem, både i teorin och i praktiken. Läs mer om enheten under 2021.

Så arbetar vi med samverkan

Inom enheten finns det flera olika verksamheter. Det är SLU Partnerskap Alnarp, Tankesmedjan Movium, SLU Alumn Alnarp, SLU Urban Futures, SSEC, Tillväxt Trädgård, Kompetensutveckling för yrkesverksamma samt några större samverkansprojekt. Här beskivs hur vi arbetar med samverkan.

Aktuellt

Kalender

Publicerad: 09 januari 2023 - Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se
Loading…