Hoppa till huvudinnehåll

Enheten för samverkan och utveckling

Vi har i uppdrag att initiera, koordinera och medfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter.  Vi utvecklar och genomför fortbildningar, skapar mötesplatser och nätverk samt verkar för samarbeten inom SLU och tillsammans med andra lärosäten.

Samverkan vid SLU

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del i Enheten för samverkan och utvecklings verksamhet. Det är en verksamhet som i hög grad bygger på samverkan internt inom SLU. Framtidsplattformar, centrumbildningar och samverkanslektorer är några exempel på samverkansfunktioner inom SLU.

Verksamhetsberättelse 2022

Enhetens verksamheter baseras på samverkan, där SLU:s forskning, miljöanalys och utbildning tillsammans med externa parter och samhällsaktörer utgör vår grund och arbetsyta. Vi söker lösningar tillsammans med forskare, studenter och samhällsaktörer på livsviktiga problem, både i teorin och i praktiken. Läs mer om enheten under 2022.

Så arbetar vi med samverkan

Inom enheten finns det flera olika verksamheter. Det är SLU Partnerskap Alnarp, Forskningskommunikation@LTV, SLU Tankesmedjan Movium, SLU Urban Futures samt några större samverkansprojekt. Här beskivs hur vi arbetar med samverkan.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Tidigare verksamhet vid enheten som utgick ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden för att kunna erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma i syfte att utveckla kurser och kurskoncept för yrkesverksamma samt utvecklingsprojekt tillsammans med forskare och externa parter. Verksamheten var i huvudsak externfinansierad.

Tillväxt Trädgård

Tillväxt Trädgård var ett projektsamarbete mellan universitet och näringsliv, mellan år 2008-2017, med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i svensk trädgårdsnäring.

Aktuellt

Kalender

Publicerad: 22 december 2023 - Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se
Loading…