SLU-nyhet

Söker du SLU:s experter på skogsbrand?

Publicerad: 16 augusti 2018

SLU bedriver forskning om skogsbränder och hur dessa påverkar skogen och skogsbruket. Nedan finns forskare som är experter på skogsbränder och andra skogsbrandsrelaterade ämnen. Listan uppdateras löpande.

Anna-Lena Axelsson, institutionen för skoglig resurshushållning. Telefon 090-7868591, epost Anna-Lena.Axelsson@slu.se

 • Kan svara på frågor om skogsbränder, skogshistoria och biologisk mångfald.

Inka Bohlin, institutionen för skoglig resurshushållning. Telefon 090-7868106, epost inka.bohlin@slu.se

 • Analytiker i SLU skogskadecentrum med tema-område skogsbränder och torka. Forskning om modellering, analyser och fjärranalys av bränder och risk för bränder. Samordning av skogsbrandfrågor.

Anders Dahlberg, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Telefon 018- 671598, mobil 070-3502745, epost Anders.Dahlberg@slu.se

 • Är svampkunnig och kan resonera kring betydelsen för och effekter av brand på artmångfald och funktioner av mark- och vedsvampar.

Igor Drobyshev, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Telefon 040-415199, Epost igor.drobyshev@slu.se

 • Jobbar med rekonstruktioner och  skattning av historiska skogsbränder i olika delar av boreala skogar (Kanada, Skandinavien och Ryssland). Han koordinerar ett EU-projekt om prognostisering av den regionala branddynamiken (www.prereal.org). 

Frauke Ecke, institutionen för vilt, fisk och miljö. Telefon 070-26 36 155.  Epost frauke.ecke@slu.se>

 • Kan svara på frågor om smådjur och om gnagarburna sjukdomar efter brand. Vad som händer med smådäggdjur efter en skogsbrand, återkolonisering, artsammansättning med mera.  Risken för människor som vistas i brandområden (framförallt skogsarbetare) att smittas av gnagarburna sjukdomar efter en brand.

Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö. Telefon 070 67 65 012, epost Goran.Ericsson@slu.se

 • Hur stora däggdjur som älgar, rådjur hjortar mm reagerar direkt i samband med brand och hur brandområdena är för dem 3-20 år efter branden.

Anders Granström, institutionen för skogens ekologi och skötsel.  Telefon 090-786 8339, 070-229 7296. E-post anders.granstrom@slu.se

 • Svarar på frågor om skogsbränder. Har varit på plats under bränderna i bland annat Ljusdal och Västmanland. Samverkan med MSB.

Lena Gustafsson, forskare på institutionen för ekologi, Telefon: 070-3022747, lena.gustafsson@slu.se

 • Hur växterna återvänder efter en skogsbrand.

Anne-Maarit Hekkala, institutionen för vilt, fisk och miljö. Telefon: 0046722429713, epost anne.maarit.hekkala@slu.se

 • Jobbar med frågor som rör skogsbränder samt naturvårdsbränningar och biologisk mångfald.

Therese Löfroth, institutionen för vilt, fisk och miljö. Telefon: 0046722289881,  epost: therese.lofroth@slu.se

 • Jobbar med frågor som rör skogsbränder samt naturvårdsbränningar och biologisk mångfald.

Grzegorz Mikusinski, forskare på Skogsmästarskolan. Telefon 0581-697329, epost Grzegorz.Mikusinski@slu.se

 • Svarar på frågor om fåglar och skogsbrand. Studerar utvecklingen av fågelsamhällen efter skogsbranden i Västmanland 2014.

Mats Niklasson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Telefon 0732747530 0523-79782, epost Mats.Niklasson@slu.se

 • Kan svara på frågor om skogsbränders historia i Sverige men även i andra länder (Ryssland, Polen, Norge). Dendrokronologisk datering av skogsbränder. Effekten av skogsbränder för arter och ekosystem, samt naturvårdsbränningar.

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, Telefon 090-786 8440, 070-556 6604, epost marie-charlotte.nilsson@slu.se

Joachim Strengbom, institutionen för ekologi. Telefon 070-634 67 30, epost joachim.strengbom@slu.se

 • Kan svara på frågor om kol och kväveförluster orsakade av brand, naturvårdsbränningar (vad de ger, hur de utförs och hur omfattande verksamheten är) och hur mycket som brinner årligen (olika kategorier av brand, naturvårdsbränningar och ”naturliga”).

Lars Östlund, institutionen för skogens ekologi och skötsel. Telefon 070 5111299, epost Lars.Ostlund@slu.se

 • Svarar på frågor om skogsbrand och historia, människans relation till eld och skogsbrand, samt skogsbrand i Nordamerika och Chile

Joris Cromsigt, institutionen för vilt, fisk och miljö. Telefon 46 90 786 8388, mobil +46 70 676 0097 epost joris.cromsigt@slu.se

 • Svarar på frågor om interaktioner mellan klövdjur och skogsbrand (svenskt och afrikanskt perspektiv) och skogsbrandsekologi.

Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44