SLU-nyhet

Ledig tjänst: Koordinator för transdisciplinär kunskapsutveckling

Publicerad: 25 mars 2021

SLU Urban Futures i samverkan med Tankesmedjan Movium söker en koordinator med uppdrag att utveckla och driva en kreativ verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring urban omställning och omvandling.

I uppdraget ingår bland annat att arbeta, i gränslandet mellan forskning och praktik, med analys och syntes kring komplexa frågor om stadslandskapets utveckling, gestaltning och förvaltning för att möta målen i Agenda 2030 och Den nya urbana agendan. 

Läs mer om den lediga tjänsten här och dela gärna med alla som kan vara intresserade.