SLU-nyhet

Lyssna på SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister 11-12 maj

Publicerad: 08 april 2021

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning, laxförvaltning, sensorövervakning av vilda djur och uppföljning av jordbrukets hållbarhetsarbete.

I samband med att de första seniora miljöanalysspecialisterna föreläser startar en ny akademisk tradition på SLU.

– Genom föreläsningarna kan vi dela med oss av den seniora kompetensen inom miljöanalys och visa på möjligheter som finns inom olika områden. Det är också ett tillfälle att synliggöra miljöanalysens samhällsnyttor och ge en inblick i den framtida utvecklingen, säger Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys.

Ta chansen att höra mer om den kunskap som SLU:s seniora miljöanalysspecialister bidrar med till miljöarbetet i Sverige och internationellt.

Skogsmiljö. Foto.
Kan officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen fungera som en gemensam grund i skogsdebatten? Jonas Fridman visar hur skogsstatistiken används nu men diskuterar också framtida möjligheter. Foto: Anton Larsson, SLU.
Alblomning. Foto.
Minskad övergödning kräver kunskap från källa till hav. Lars Sonesten berättar om hur kombinationen av mätningar och modellberäkningar ger underlag för arbetet med minskad övergödning i Sverige och internationellt. Foto: Elin Widén Nilsson, SLU.
Smolträkning. Photo.
Förvaltning av Östersjöns laxbestånd – hur svårt kan det vara? Johan Dannewitz berättar om en art som engagerar: laxen. Här pågår räkning av utvandrande laxungar (smolt) i Testeboån, Gävle. Foto: Johan Dannewitz, SLU.
Älg i Nikkaloukta. Foto.
Vilka möjligheter finns med fjärrövervakning av vilda djur med sensorer i kombination med storskalig dataanalys? Holger Dettki berättar om biologging och infrastrukturer som finns inom fältet. På bilden syns en sändarförsedd älg i Nikkaluokta. Foto: Christian Fohringer.
Jordbrukslandskap i Skåne. Foto.
SLU:s miljöanalys följer upp jordbrukets hållbarhetsarbete. Hur effektiva är olika åtgärder mot övergödning inom jordbruket och var gör åtgärder störst nytta? Katarina Kyllmar ger oss en inblick i hur dessa bedömningar går till och hur de kan förbättras. Foto: Katarina Kyllmar, SLU.

Fakta:

De öppna föreläsningarna direktsänds på webben via play.slu.se. Ingen föranmälan behövs.

Föreläsningarna är anpassade för kollegor inom akademin men alla intresserade är varmt välkomna att lyssna.

Kontakta Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys, för frågor om innehållet/programmet.


Kontaktinformation

fomaredaktion@slu.se

Ann-Katrin Hallin, 018-67 38 25, 070-323 38 25

Ulla Ahlgren, 090-786 82 81, 070-662 31 07