SLU-nyhet

Ny SLU-professor vill veta om vi ska vara oroliga för organiska miljöföroreningar i dricksvatten

Publicerad: 22 februari 2023
Porträttfoto av Lutz.

Det finns förmodligen mer än 100 000 organiska miljöföroreningar som cirkulerar i miljön. Den nytillträdde SLU-professorn i organisk miljökemi, Lutz Ahrens, fokuserar på att identifiera nya farliga kemikalier för att säkerställa att vårt dricksvatten är säkert för konsumtion.

De flesta av de organiska miljöföroreningarna är okända och vi vet inte om de är skadliga för människa och miljö. Det är därför viktigt att identifiera föroreningarna, särskilt om de hamnar i områden som vi använder för dricksvattenproduktion. För att trygga tillgången till säkert dricksvatten krävs också att man utvecklar reningstekniker för vanligt förekommande vattenförorenande ämnen, som t.ex. per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS). Genom att utse Lutz Ahrens till professor stärker SLU forskningen och utbildningen inom detta område.

Hur är ditt forskningsfält relevant för andra fält på SLU?

– Med mitt fokus på identifiering av kemiska faror i ett tidigt skede och säkert dricksvatten är jag kopplad till ett av SLU:s kärnämnen, säger Lutz och förtydligar: hållbara livsmedelssystem. Min forskning kommer att öka vår kunskap om hur vi ska identifiera farliga kemikalier i dricksvatten och utveckla reningstekniker för att avlägsna oönskade ämnen från dricksvattenproduktion.

Vilken är den roligaste aspekten av din forskning?

– Jag gillar verkligen mitt forskningsfält, säger Lutz. Det är spännande att forska om nya organiska miljöföroreningar. Det finns ett stort antal olika typer av kemikalier som släpps ut i miljön där de kan orsaka negativa effekter. I min forskning och undervisning fokuserar jag på att utforska nya metoder för att identifiera farliga kemikalier i ett tidigt skede, undersöka deras transport, spridning och recirkulering i miljön och utveckla metoder för att ta bort hälsofarliga ämnen från miljö och dricksvatten. Det är ett spännande och viktigt forskningsfält.

Hur blev du intresserad av området?

– Det har varit en resa som började för länge sedan med ett miljöintresse under min barndom, berättar Lutz. Sedan, via mina tvärvetenskapliga masterstudier i miljövetenskap och under mina doktorandstudier, blev jag mer och mer fokuserad på nya organiska miljöföroreningar i miljön.

Lutz är engagerad i sitt forskningsområde och ser fram emot att kunna utveckla det ytterligare i framtiden, något som nu underlättas av hans nya roll som professor. Det innebär att ta mer ansvar på institutionen, fakulteten och SLU och därigenom vara mer delaktig i strategier och föra fram ämnet.

Lutz leder för närvarande flera stora forskningsprojekt och undervisar på flera olika kurser.