PhytoRem - Sanering av PFAS från jord och grundvatten med hjälp av växter

Senast ändrad: 02 november 2021
Björkstam med tapp för sav. Foto.

Fytosanering är en teknik som extraherar miljöföroreningar ur grundvatten eller jord via växternas rotsystem. Detta projekt syftar till att utveckla fytosanering av PFAS i jord och grundvatten.

Fytosanering är en teknik som extraherar miljöföroreningar ur grundvatten eller jord via växternas rotsystem. Metoden är etablerad och tillämpas redan för sanering av många typer av ämnen. Detta projekt baseras på en förstudie som SLU och Tyréns AB har genomfört för Swedavia AB. Förstudien visar att växter och träd kring brandövningsfältet på Arlanda flygplats har assimilerat PFAS. Det är möjligt att denna upptäckt kan utvecklas till en kostnadseffektiv saneringsmetod som är lämplig för svenska klimatförhållanden.

De övergripande målen med det föreslagna projektet är att identifiera träd
eller andra växter som tar upp perfluorerade ämnen som finns i jord och grundvatten samt att optimera processen till en effektiv saneringsmetod. 

Projektet delas upp i fyra delar:

  • Identifiering av träd och andra växter som är särskilt effektiva på att ta upp PFAS.  Detta görs genom fältprovtagning på olika PFAS-förorenade områden i Sverige och därefter analys av jord och växtdelar på SLU:s labb.
  • Mikrober från olika PFAS-förorenade områden kommer att studeras för att kunna utvärdera hur de påverkar upptaget av PFAS.
  • Undersökning av faktorer som kan förbättra PFAS-upptaget genom labbstudier där följande faktorer varieras: PFAS-innehållet, gödning och tillsats av mikrober.
  • Undersökning av olika metoder för behandling av PFAS-innehållande biomassa genom exempelvis biobränsle-förbränning och kompostering.

Finansiering

Statens geotekniska institut (SGI) finansierar detta projekt genom sitt Tuffo-program. Tuffo står för "teknikutveckling och forskning inom förorenade områden".

Deltagare

SLU: Lutz Ahrens, Winnie Nasazzi
Tyréns: Jeff Lewis
Örebro universitet: Jana Jass