SLU-nyhet

Forskningsprojekt om vatten, extremväder och biologisk mångfald får pengar

Publicerad: 29 augusti 2023
Aida Bargués Tobella och Lenka Kuglerová

SLU får 26 miljoner från Formas till två nya forskningsprojekt om sambanden mellan de pågående klimatförändringarna och biologisk mångfald och vatten.

– Det är väldigt glädjande att vi ser att våra unga kvinnliga forskare visar framfötterna och tar hem sådana här stora och prestigefyllda anslag, säger Hjalmar Laudon, prefekt på institutionen för skogens ekologi och skötsel. Det visar på institutionens forskningsbredd, styrka och djup inom relevanta fält. Dessutom visar dessa framgångsrika kvinnliga forskare att de hävdar sig mycket väl i konkurrensen om forskningsanslag, vilket är en viktig del i att lägga grunden för en jämställd institution.

Av 92 inkomna ansökningar beviljades 10, varav fyra leds av kvinnor och övriga sex av män. Beviljandegraden för projekt med kvinnor som huvudsökande är 8,3% (13,6 % för projekt ledda av män).

Extremväder påverkar skogens vatten

Det ena projektet handlar om hur den biologiska mångfalden i den boreala brukade skogens små vattendrag och diken påverkas av klimatförändringar, till exempel av mer frekventa extremväderhändelser. Det ska Lenka Kuglerová, docent i skogshushållning, med kollegor ta reda på. Projektet är finansierat med 12.5 miljoner och sker i samarbete med Oulu universitet i Finland.

– Sommaren 2023 visade oss de verkliga effekterna av klimatförändringarna. I juni hade vi nästan inget vatten i vattendragen och i augusti hade vi översvämningar som var större än vårfloden, säger Lenka Kuglerová. Dessutom har vi ett skogsbruk som i stor utsträckning påverkar små vattendrag. Samspelet mellan skogsbruk och hydrologiska extremvärden kan ha enorma effekter på vattenlevande organismer och därmed på ekologiska funktioner.

Samhällen i syd drabbas 

Aida Bargués Tobella, som är markvetare, har fått 14 miljoner för att ta fram ny kunskap om kopplingen mellan biologisk mångfald, vatten och klimat som kan bidra till storskalig, långvarig och effektiv restaurering av betesmarker i Östafrikas torra landskap. Målet är att bidra till ökad anpassning till och begränsning av klimatförändringar, förbättrad biologisk mångfald och en tryggad vatten- och livsmedelsförsörjning. 

– Det finns ett akut behov av att ta fram vetenskapligt stöd för att bättre vägleda naturbaserade lösningar i politik och praktik, särskilt i globala syd, där samhällen i allmänhet påverkas oproportionerligt mycket av de negativa effekterna av globala förändringar av klimat och biologisk mångfald, säger Aida Bargués Tobella.

Projektet kommer att ledas av SLU i samarbete med forskare från Stockholms universitet, Linköpings universitet, University of Nairobi i Kenya, Makerere University  i Uganda och World Agroforestry (ICRAF i Kenya). Dessutom sker projektet i samarbete med Vi-skogen, Stockholm International Water Institute (SIWI), och the Intergovernmental Authority on Development (IGAD).

Gemensamt för båda projekten är utgångspunkten att människor har behov av att bruka naturen, såväl skogsbrukare i Sverige som boskapsskötare i Östafrika. Vatten är en förutsättning för livet på jorden, men för mycket eller för lite vatten kan orsaka problem och det är därför viktigt att förvalta vatten i ett landskapsperspektiv.


Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44