SLU-nyhet

Gästprofessor med passion för tvärvetenskap

Publicerad: 27 mars 2024
Foto på Marie Stenseke.

Marie Stenseke brinner för tvärvetenskap och har genom sin långa karriär samlat mycket erfarenhet om tvärvetenskapliga arbetssätt. Under tre års tid kommer hon som gästprofessor att fortsätta med att utveckla tvärvetenskap vid SLU.

Marie Stenseke värvades till SLU 2022 som programchef och konstnärlig ledare för Interdisciplinary Academy (IDA), en satsning som ger utvalda grupper av forskare vid SLU möjlighet att avsätta 20 % av sin arbetstid för att fördjupa sina erfarenheter av tvärvetenskapligt samarbete. IDA går nu in på sitt tredje år, och en ny utlysning för 2024-2025 öppnade tidigare i vår, med sista ansökningsdag 22 maj. Nu fördjupar Marie Stenseke banden med SLU då hon blir gästprofessor på 30 % under tre års tid.

– Det är jätteroligt att ha fått den här möjligheten. Tvärvetenskap är något som jag brinner för och nu får jag möjlighet att lägga ännu mera tid på det. Det känns också väldigt bra att vara verksam vid SLU som ligger ämnesmässigt väldigt nära den väg jag har rört mig genom livet.

Formellt är gästprofessuren i kulturgeografi, som är det ämne som Marie har en professur inom vid Göteborgs universitet, men i praktiken kommer hon att jobba mycket med utveckling av tvärvetenskap vid SLU.

Gästprofessuren finansieras av SLU Future Food, men är knuten till Institutionen för stad och land. Där återfinner Marie Stenseke kolleger som hon har jobbat med tidigare, bland annat inom forskningsprogrammet HagmarksMistra, men hon ser också fram emot nya samarbeten.

– Vi gläds över att välkomna Marie Stenseke hit och att få utveckla samarbeten. Det här är en unik möjlighet för oss att fördjupa vårt tänkande och görande omkring och av tvärvetenskap säger Stina Powell, prefekt vid Institutionen för stad och land.

Om Marie Stenseke

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet och prodekan på Handelshögskolan i Göteborg. Hon disputerade vid Lunds universitet 1997 med en avhandling om bonden och landskapet och hennes forskning har framför allt kretsat kring biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Meritlistan kan göras lång. Hon var i flera år del av den vetenskapliga ledningen för IPBES (Intergovernmetal science-policy platform on biodiversity and ecosystem service), ett uppdrag som hon avslutade för två år sedan. Hon sitter också med i Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster och är ledamot i KSLA.

För närvarande är Marie involverad i två pågående Mistra-program, Mistra Sport and Outdoors som ska skapa en rörelse för hållbart idrotts- och friluftsliv och Mistra BIOPATH som syftar till att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet. Tidigare har hon bland annat varit med i ledningen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring och suttit med i Formas forskningsråd. Vid SLU har hon bland annat medverkat inom forskningsprogrammen HagmarksMistra och Naturvårdskedjan.

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättades 2022 och drivs som ett projekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food, med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU.

Läs mer om Interdisciplinary Academy

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Läs mer om SLU Future Food