Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Horticulture – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap!

 

SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Institutionerna som ingår ser du nedan.

FN har utropat 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruit and Vegetables #IYFV).

 

Loading…