Växtskyddsstigen

Senast ändrad: 13 juni 2023

I Alnarps trädgårdslaboratoriums regi finns en växtskyddsstig i Alnarpsparken. Hela 61 skyltar är uppsatta på platser där beskrivna växtskadorna brukar uppträda någon gång under året.

I Alnarps trädgårdslaboratoriums regi finns en växtskyddsstig i Alnarpsparken. Hela 61 skyltar är uppsatta på platser där beskrivna växtskadorna brukar uppträda någon gång under året.
Besök oss på Växthusvägen 14 på Alnarp campus och hämta en broschyr eller ladda ner materialet från nedladdningssidan. Där finns kartor så att du kan du hitta skyltarna i parken och på trädgårdslaboratoriets område på Alnarps campus norra del.

Skyltarna innehåller text och bild som beskriver en specifik växtskada. Några av skyltarna är av mindre format där endast bild på skadan och skadans namn finns beskrivet.

Dessa mindre skyltar måste du ringa för att få mer information om växtskadan. Du kan även ringa och få informationen på de större skyltarna uppläst om du så önskar.

Här visas den karta du hittar i broschyren du kan ladda ner från nedladdningssidan. Broschyren går även att hämta på Alnarps trädgårdslaboratorium. Du hittar dem enklast i en av de brevlådor som står till vänster innanför dörren till vårt inhägnade område vid Växthusvägen 14.

Under de år som växtskyddstigen har funnits har många studenter använt den i sin utbildning. Övervägande har den fått mycket fin kritik av studenterna som menar att den bidragit både till ökad inlärning som ökat intresse för ämnesområdet.

Hur kom Växtskyddstigen till?

Växtskyddstigen är en av våra första Pedagogiska anläggningar. Idén till stigen kommer från Ingrid Åkesson som 2003 skickade en mail till Helmer Svensson, ordföranden i nybildade Alnarpsparkens vänner, där hon föreslog en "stig" på campus med skyltar om olika växtskyddsskador. Detta mail skrev Helmer ut och tog med sig och visade Joel Magnusson när han guidade Alnarpsparkens vänner runt i Trädgårdslaboratoriet. Joel Magnusson kontaktade efter detta "växtskyddarna" på SLU i Alnarp, och på den vägen är det.

Det är under åren många som hjälpt till att utveckla Växtskyddstigen. Fakta och bilder kommer från Guy Svedelius, Elisabeth Kärnestam, Sanja Manduric och Gunilla Åhman. Att sätta ihop allt till ett "paket" har dock skett under trädgårdslabbets ledning där den första stigen gjordes av Jens Lindqvist (som då studerade till landskapsarkitekt. Senare var det Fredrik Jergmo som jobbade med den. Inläsare till texterna är Leo Sjölund och Lena Axén Jergmo. Det ljudtekniska har Dan Setthammar ordnat med.

Växtskyddstest

Pröva dina kunskaper om växtskadegörare och växtskador genom att svara på några frågor i Växtskyddstestet. Efteråt kan du se hur många rätt du fick i testet samt de rätta svaren till frågorna. Man kan även ladda ner frågorna i pdf-format för utskrift och ta med sig på rundvandringen.

Växtskydd och växtskadegörare

Växtskyddsstigen är framtagen av Elisabeth Kärnestam och Guy Svedelius vid SLU, Växtskyddsbiologi, under ledning av Alnarps trädgårdslaboratorium. Syftet med denna växtskyddsstig är att stimulera besökaren till att upptäcka olika former av växtskador samt öka förståelsen för växtskadegörarnas livsvillkor. Läs mer om växtskador och växtskadegörare på sidan Vad är växtskydd? i menyn till höger.

Skyltar på växtskyddsstigen

Varje enskild station på växtskyddsstigen består av en skylt med information om en viss skadegörare. Skadebild och symptom på växten beskrivs. Även livscykeln hos skadegöraren samt de möjliga motåtgärder är angivna.

Användning av material

Allt material i Växtskyddsstigen är Copyrightskyddat enligt lag. Följande undantag gäller dock:

  • Du har naturligtvis rätt att ladda ner och skriva ut kopior på materialet för eget bruk.
  • Du som är lärare eller utbildningsansvarig på svenska grundskolor, gymnasieskolor, universitet och KY-utbildningar har rätt att ladda ner material och kopiera upp klassuppsättningar.
    I. Dokument skall dock delas ut i sin helhet dvs. du får ej klippa och klistra ihop nya dokument av befintliga eller endast dela ut bilder eller text urklippta ur dokumenten.
    II. Du får använda delar av dokumenten som OH vid undervisning om du kopierat upp klassuppsättningar av växtskyddsstigen och delat ut till dina studenter/elever.
  • Du som jobbar med utbildning i andra sammanhang måste dock begära tillstånd för användning. Detta gäller även spridning av länkar till klasser eller utbildningsgrupper.

Om du använder vårt material skulle vi bli jätteglada om du talade om när och var det användes samtidigt som du kanske skriver någon rad om hur du och dina studenter/elever upplevde materialet. Tips om förbättringar uppskattas även det.