Nedladdningssida

Senast ändrad: 23 mars 2021

Växtskyddsstigen (läs och ladda ned)

På denna sida kan du:

  • Ladda karta över skyltarnas placering. Svenska Engelska
  • Titta på enskilda skyltar, ladda ned och skriva ut dem
  • Ladda ner samtliga skyltar i ett dokument Klicka här

Här finns gott om möjligheter att göra dina studier roligare och mer omväxlande.

1 Häxring på gräs
2 Poppelrost
3 Pungsjuka på slån
4 Minerarfluga på järnek
5 Öronvivel på rhododendron
6 Rhododendronstinkfly (pdf-fil saknas)
7 Bladfallsjuka på rhododendron
8 Bokgallmygga
9 Almsjuka
10 Nervmosaik på blåreng

11 Bladbränna på hästkastanj
12 Kastanjemal
13 Gallsteklar på ek
14 Ekmjöldagg
15 Bokbladlus
16 Olvonbagge
17 Pilskorv
18 Buxbombladloppa
19
Gallkvalster på lönn
20 Tjärfläcksjuka på lönn

21 Vinbärsbladlus
22Nervmosaik på päron
23 Pärongallkvalster
24a Päronrost
24b Gelerost på en
25 Virus i dahlia
26 Jordgubbsbladnematod
27 Stjälknematod på perenner
28 Vintergäcksot
29 Kvistdöd på en och tuja
30 Knippebakterios på forsytia

31 Frukt och lövträdskräfta
32 Blom och grentorka
33 Äpplestekel
34 Frostfjäril
35  Äppelskorv
36 Mjöldagg på rosor
37 Svartfläcksjuka på rosor
38 Slemmig rosenbladstekel
39 Rosrost
40 Rosenstrit

41 Gråmögel på jordgubbar
42 Ögonfläcksjuka på jordgubbar
43 Mjöldagg på jordgubbar
44 Svartröta på jordgubbar
45 Jordgubbskvalster
46 Stinkflyn i jordgubbar
47 Jordgubbsvivel
48 Jordgubbsbladnematod OBS! samma skylt som 26 men placerad i Bärträdgården
49 Hallonskottsjukan
50 Hallonmosaik

51 Hallonänger
52 Bladlöss på hallon
53 Fläckskorv på hallon
54 Filtrost på hallon
55 Reversion på svarta vinbär
56 Vinbärsbladlus OBS! samma som skylt 21 men placerad i Bärträdgården
57 Vinbärsgallkvalster
58 Bladfallsjuka på svarta vinbär och krusbär
59 Bladfläcksjuka på svarta vinbär och krusbär
60 Amerikansk krusbärsmjöldagg på vinbär och krusbär

61Askskottsjuka
62Fruktmögel
63 Hagtornsrost och gelerost på enar
64 Ostronskivling
65 Pionringfläck
66 Poppelmosaik
67 Syrenmal
68 Ekdöden
69 Hagelskottsjuka på lagerhägg
70 Lönnmjöldagg

71 Piongråmögel
72 Liten rosenbladstekel
73 Almbladlus
74 Häggspinnmal
75 Sömntornstekel
76 Spansk skogssnigel