Hållbar grisproduktion genom förbättrat foderutnyttjande

Senast ändrad: 26 januari 2024

Hur kan framtidens hållbara grisproduktion se ut? Detta projekt handlar om modellering och utvärdering av grisproduktionssystem och vi arbetar med miljömässig och social livscykelanalys.

Vi vidareutvecklar modeller för att bedöma hur hållbar grisproduktionen är. Dessa modeller använder vi för att utvärdera ett konventionellt och ett alternativt produktionssystem, och ett framtida (teoretiskt) system som vi konstruerar i projektet. I det framtida systemet används foder som inte människor vill eller kan äta och djuren kommer från avelsprogram där fodereffektivitet har stor vikt. Första delen av projektet handlade om att utvärdera social hållbarhet och utveckla en metod för social livscykelanalys av produktionssystem. Nu väger vi samman sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i en samlad hållbarhetsutvärdering.

Läs mer

Stanley Zira, Elin Röös, Emma Ivarsson, Ruben Hoffmann & Lotta Rydhmer. Social life cycle assessment of Swedish organic and conventional pork production. Int J Life Cycle Assess 25, 1957–1975 (2020).

SLU-nyhet: Social livscykelanalys värderar produktionen av svenskt griskött

Fakta:

Projektet, som kallas SusPig, är finansierat av EU (ERA-Net)

Projekttid: 2017-2020

Projektledare: Lotta Rydhmer

Övriga medverkande: Elin Röös (Inst f energi och teknik), Emma Ivarsson (Inst f husdjurens utfodring och vård), Ruben Hoffmann (Inst f ekonomi)  och Stanley Zira (Inst f husdjursgenetik) på SLU, och forskare från Spanien, Storbritannien, Frankrike, Norge, USA och Australien.

Projektet är en del av ”Hållbara produktionssystem för kött och mjölk”. Stanley Zira är doktorand i detta projekt och SLUs framtidsplattform Future Food är en av finansiärerna.