Big Data på SLU

Senast ändrad: 24 juni 2021

Många projekt och aktiviteter på SLU både genererar och hanterar stora datamängder. Här är ett urval.


MjölkningsrobotBeijerlaboratoriet för husdjursforskning

Målet för verksamheten är att utveckla metoder för att utnyttja all data som idag samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt. Tyngdpunkten för forskningen är matematisk statistik, men är interdisciplinär och involverar såväl husdjursvetenskap som teknik och veterinär epidemiologi.

Kontakt: Ulf Emanuelson, Patrik Waldmann och Majbritt Felleki.

 

AnimalSense

Etablering av ett kompetenscentrum i Botnia-Atlantica regionen, för datainsamling från djur. I samarbete med bland annat Umeå Universitet.

Kontakt: Mårten Hetta

Lövsta lantbruksforskningBig Data från Lövsta lantbruksforskning

Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om lantbrukets djur, mjölkkor, grisar och fågel.

SLU ansvarar för verksamheten där våra forskare, kollegor från andra länder och näringslivet erbjuds en unik miljö för olika studier.

Registereringar från djuren genererar mängder av data som kan användas av forskare, vilket bland annat utnyttjas av Beijerforskarna (ovan).

Precisionsstyrd djurhållningPrecisionsstyrd djurhållning

Projekt tillsammans med mattematikcentrum på lunds universitet

Kontakt: Anders Herlin och Oleksiy Guzhva

 

 

Mistra Biotech

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

Kontakt: DJ De Koning

InterbullInterbull Centre

Interbull Centre erbjuder genetiska informationstjänster och tillämpad forskning för att höja kvaliten på  nötboskap över hela världen.

Kontakt: Hossein Jorjani

Prolific

PROLIFIC

Flerdiciplinär studie för en robust och uthållig förbättring av fruktsamheten hos kor.

Project acronym: PROLIFIC Project full title: "Pluridisciplinary study for a RObust and sustainabLe Improvement of Fertility In Cows " Grant agreement no: 311776 

Kontakt: Britt Berglund och Theodoros Ntallaris 

Genetisk förbättring av nordiska mjölkkor med hjälp av ny teknik

Kontakt: Britt Berglund

Ko på Lövsta

Registreringar från automatiska system inom mjölkproduktionen

Hjälpmedel som har utvecklats för skötseln av kor kan potentiellt också kunna användas för avelsändamål. Hur sådana registreringar kan användas som avelsverktyg utvärderas i ett gemensamt projekt med forskare från Danmark.

Ismael et al. JDS 2015, JDS 2016 (in press)

Kontakt: Britt Berglund och Theodoros Ntallaris

Ko på Lövsta

Fodereffektiva kor

Ett Nordiskt projekt - Feed Utilization in Nordic Cattle (FUNC), där avels- och utfodringsspecialister från Danmark, Finland, Norge och Sverige samarbetar. Syftet är att ta fram en definition på fodereffektivitet som kan användas i avelsverksamhet, utfodring och skötsel för en effektivare mjölkproduktion och en minskad miljöpåverkan. 

Kontakt: Bingjie Li och Britt Berglund

SLU Global Bioinformatics Centre

Bioinformatik - SLU Global Bioinformatics Centre

Bioinformatiska analyser och utveckling av biologiska databaser och datorbaserade analysverktyg.

Kontakt: Erik Bongcam-Rudloff

Metagenomics - Provrör

Metagenomik - Metavironomics, Metagenomics

Studier av en samling genetiskt material från en blandad gemenskap av organismer, som till exempel i projektet Kartläggning av mikroorganismer hos pingviner.

Kontakt: Mikael Berg och Erik Bongcam-Rudloff

Next Generation SequencingGenomik - SLU-BINGS

En ”core facility” för helgenomsekvensering inom klinisk och pre-klinisk forskning som kan hantera hela flödet från DNA-extraktioner från olika vävnadstyper, helgenomsekvensering av både prokaryota- och eukaryota genom samt bioinformatiskt stöd för hantering av Next Generation-sekvensdata (NGS-data).

Kontakt: Göran Andersson och Tomas Bergström

 

TravhästarHästprojekt med helgenomsekvensdata

I genetiska studier gör man ibland sekvenseringar av hela arvsmassan (whole genome sequence, WGS), vilket genererar stora datamängder. Exempel på sådana projekt är:

 

Prestationsegenskaper hos travare

Kontakt: Gabriella Lindgren

Polydaktyli 

Kontakt: Gabriella Lindgren

Krumma föl

Kontakt: Gabriella Lindgren och Sofia Mikko