Beijerlaboratoriet

Senast ändrad: 17 september 2018
BigDataiStockPhoto_800.jpg

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt.

Rutinmässig insamling av data genom kokontroll- och seminverksamhet har funnits i Sverige i mer än 60 år, men i dagens moderna mjölkningsanläggningar registreras dessutom automatiskt ett stort antal uppgifter via sensorer och mätsystem. Därutöver bedrivs en ökad molekylär karaktärisering av djuren på olika biologiska nivåer med hjälp av genomik, transkriptomik, proteomik och metabolomik.

Sammantaget medför detta att det finns tillgång till stora mängder data (Big data), som ofta är både heterogena och komplext strukturerad. Målet med forskningen är att utnyttja all denna information optimalt vilket kräver grundläggande forskning om informationshantering och modellutveckling.

Tyngdpunkten för forskningen vid Beijerlaboratoriet är en kombination av matematik, statistik och datavetenskap (ex. beräkningsstatistik, maskininlärning och matematisk optimering). Stor del av forskningen är dock interdisciplinär och involverar såväl genetik, husdjursvetenskap, teknik som veterinärmedicinsk epidemiologi.

 

Beijerlaboratoriet för husdjursforskning (the Beijer Laboratory for Animal Science, BLAS), är en del av Beijerlaboratorierna i Uppsala och finansieras med bidrag från Kjell och Märta Beijers Stiftelse (Beijerstiftelsen). Vid laboratoriet arbetar tre forskare, Patrik Waldmann, Majbritt Felleki (tjänstledig) och Mikhail Churakov och två doktorander är knutna till laboratoriet. Ulf Emanuelson är föreståndare. Exempel på pågående forskningsprojekt är:

Kontakta Patrik, Mikhail eller Ulf för mer information.


Kontaktinformation

Patrik Waldmann, forskare  
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
patrik.waldmann@slu.se, 018-671975

Majbritt Felleki, forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
Tjänstledig

Mikhail Churakov, postdoktor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
mikhail.churakov@slu.se, 072-2443980

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-671826