Ur SLU:s kunskapsbank

Vad händer med Östersjön i ett förändrat klimat?

Senast ändrad: 05 mars 2024
Abborre. Foto.

Varmare vatten och mindre is, men också färre sälar och fler abborrar. Det är några av de klimateffekter som vi kan få se mer av framöver. 

Ett hundratal forskare har bidragit till en sammanfattning av kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön och vad vi kan vänta oss i framtiden.

  • Redan nu är vattentemperaturerna i Östersjön högre än vad de var för hundra år sedan, och de väntas stiga ännu mer framöver.
  • Utbredningen av is, och även längden på issäsongen, har samtidigt minskat. Den utvecklingen väntas fortsätta.
  • Havsnivån väntas bli högre än i dag, trots landhöjningen.
  • Nederbörden väntas öka i de norra delarna av Östersjön.

Det marina djur-och växtlivet påverkas.

  • Vår- och sommarlekande arter som abborre, karpfiskar och gädda kan dra nytta av ökande temperaturer, medan höstlekande arter som laxfiskar kan missgynnas.
  • Ett minskande istäcke kan påverka vikaresälen negativt, eftersom de föder sina ungar på isen.
  • Högre temperaturer och mildare vintrar kan gynna vissa av de främmande arter som nått Östersjön med fartygstrafiken, som vandrarmussla och svartmunnad smörbult.

Klimatförändringarna påverkar även värden vi människor får av Östersjön, som till exempel fiske, turism och sjötransporter.

Fakta:

Climate Change in the Baltic Sea 2021 Fact Sheet

Läs hela analysen på Helcoms webbplats. Ett tiotal experter från SLU är medförfattare, Climate Change in the Baltic Sea 2021 Fact Sheet.

Exempel på aktuell kunskap om Östersjön från SLU

Hitta forskning om fisk och klimat på institutionen för akvatiska resurser. Se video om hur fiskarna påverkas av ett varmare Östersjön (öppnas i YouTube). 

Hitta även forskning om jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet.

Hur mår fisken? Besök Fiskbarometern och få en översikt om Sveriges fisk- och skaldjursbestånd. Hitta mer kunskap om miljötillståndet genom program Kust och hav inom SLU:s miljöanalys.

För allmänhet och skolor

Använd vår läroplattform för gymnasiet "Vårt varmare hav" om klimateffekterna på Östersjön. Läs om bakgrunden till projektet.

Besök gärna Baltic Sea Science Center på Skansen eller se en video om Östersjön och Baltic Sea Science Center, en utställning om Östersjön där SLU är en av kunskapsgaranterna för utställningens innehåll. Se även forskarfilmer om olika ämnen med anknytning till Östersjön.

För media

Kontakta gärna våra Östersjöexperter eller ta del av aktuell kunskap om Östersjön och andra vattenfrågor via SLU Vattenforum.