Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Senast ändrad: 12 april 2019
trial.jpg

Vattnet är fundamentalt för allt liv liksom för alla processer på och i marken. Att kunna reglera vattenanvändningen är en av de största utmaningarna i jordbruket, inte minst i en värld med klimatförändringarna som påverkar villkoren.

Den övergripande målsättningen för vårt forskningsområde är att studera markens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper samt att utveckla och utvärdera metoder för optimerat nyttjande och reglering av vattnet inom växtproduktionen. Såväl säkerställd matproduktion som förbättrad mark- och vattenmiljö står i fokus.

Vi bedriver forskning inom följande områden i såväl Sverige som andra länder med varierande klimatförhållanden:

Personal

Gruppledare

Jennie Barron, professor (ämnesföreträdare)

Forskare    

Ingmar Messing, forskare (professor)
Kerstin Berglund, forskare (docent)
Abraham Joel, forskare (docent)
Ingrid Wesström, forskare (docent)
Örjan Berglund, forskare (doktor)
Youen Grusson, forskare (postdok)
Elina Svedberg, forskningsassistent
Eric Gustafsson, forskningsassistent
Joakim Hermansson, forskningsassistent

Laboratorieassistenter    

Ana Mingot, laboratorieingenjör

Doktorander    

Jens Blomquist, doktorand
Mario Chilundo, doktorand
Emilio Magaia, doktorand
Daniel Aviles, doktorand
Benjamin Gossweiler, doktorand
Olive Tuyishime, doktorand


Kontaktinformation

Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö
jennie.barron@slu.se, 018-671578

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se