Grundutbildning vid SRH

Senast ändrad: 19 januari 2024
Fyra personer studerar tillsammans i SLU:s bibliotek i Umeå. Foto.

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap.

Kurserna ingår i SLU:s skogliga utbildningsprogram men kan även läsas som fristående kurser. Institutionen ansvarar för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet.

Kurser på grundnivå

 • GIS och skoglig fjärranalys
 • Matematisk statistik med skogliga tillämpningar
 • Planering och analys av skogens ekosystemtjänster
 • Planering och analys med Heurekasystemet
 • Skoglig planering
 • Tillämpad fjärranalys i skogsbruket
 • Verksamhetsstyrning

Kurser på avancerad nivå

 • Avancerad geografisk modellering i GIS
 • Fjärranalys och skoglig inventering
 • Geografisk informationsteknologi II
 • Skoglig fjärranalys
 • Skogliga hållbarhetsanalyser
 • Skogsbruket ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

Sök kurser på SLU

Ljungbergslaboratoriet

Labbet utgör en resurs för insamling och bearbetning av fjärranalysdata och fungerar som en mötesplats mellan studenter, forskare och företag.

Ljungbergslaboratoriet - mötesplats för fjärranlays