Grundutbildning vid SRH

Senast ändrad: 15 februari 2017
Studenter_JennySG3400x350.jpg

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens undervisning samordnas i grundutbildningsutskottet via fem ämneskoordinatorer.

Institutionens medverkan i enskilda kurser är uppdelad i följande områden:

Fjärranalys och GIS

Grundläggande kunskaper om GIT ingår i kurser på 1:a, 2:a och 3:e året, medan den avancerade nivån ges i kursen GIT II
Remote Sensing and Forest Inventory
Ämneskoordinator: Heather Reese
 

Skoglig inventering

Träd- & beståndsmätning (ingår i kurserna Skog och skogsbruk resp Praktiskt skogsbruk)
Statistik och skogsinventering
Skötsel och skogsbruksplanering
Remote Sensing and Forest Inventory
Ämneskoordinator: Torgny Lind
 

Skoglig planering

Skoglig planering och skogsskötsel del 1 samt Skogsskötsel och skogsbruksplanering (under omarbetning våren 2017)
PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering
Skogliga hållbarhetsanalyser
Ämneskoordinator: Erik Wilhelmsson
 

Skoglig matematisk statistik

Statistik och skogsinventering
Ämneskoordinator: Anders Muszta
 

Organisation och ledarskap

Individen, gruppen och ledarskapet (ingår i Praktiskt skogsbruk)
Skogsbruket ur ett organisationsteoretiskt perspektiv
Ämneskoordinator: Dianne Staal Wästerlund
 
Ylva Melin, SLU.

Ljungbergslaboratoriet

Institutionen ansvarar även för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet. Labbet utgör en resurs för insamling och bearbetning av fjärranalysdata, och fungerar som en mötesplats för studenter, forskare och företag.   


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se