Grundutbildning vid SRH

Senast ändrad: 02 september 2019
Studenter_JennySG3400x350.jpg

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens undervisning samordnas i grundutbildningsutskottet via fem ämneskoordinatorer.

 

Institutionens medverkan i enskilda kurser är uppdelad i följande områden:

Fjärranalys och GIS

Grundläggande kunskaper om GIT (Geographic Information Technology) ingår i kurser på 1:a, 2:a och 3:e året 
Fortsättningskurs GIT (Geographic Information Technology II, avancerad nivå)
Introduktion till fjärranalys (ingår i kursen Statistik och skogsinventering år 2)
Remote Sensing and Forest Inventory (avancerad nivå)
Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket

Ämneskoordinator: Jonas Bohlin

Skoglig inventering

Träd- & beståndsmätning (ingår i kurserna Skog och skogsbruk resp Praktiskt skogsbruk)
Statistik och skogsinventering
Skogens skötsel, planering och hälsa

Ämneskoordinator: Torgny Lind

Skoglig planering

Introduktion i Skoglig planering (Ingår i kurserna Skogens ekonomi år 1 och Skogens skötsel, planering och hälsa år 3)
PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering
Skogliga hållbarhetsanalyser (avancerad nivå)

Ämneskoordinator: Hampus Holmström

Skoglig matematisk statistik

Statistik och skogsinventering

Ämneskoordinator: Magnus Ekström

Organisation och ledarskap

Individen, gruppen och ledarskapet (ingår i Praktiskt skogsbruk)
Marknadsföring och organisation - förvaltning av bioresursen
Skogsbruket ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

Ämneskoordinator: Dianne Staal Wästerlund

Ljungbergslaboratoriet

Institutionen ansvarar även för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet. Labbet utgör en resurs för insamling och bearbetning av fjärranalysdata, och fungerar som en mötesplats för studenter, forskare och företag.

Kontakt: Jonas Bohlin

 


Kontaktinformation

Jonas Bohlin, universitetsadjunkt, Studierektor för grundutbildningen
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
jonas.bohlin@slu.se, 090-786 86 40

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se