Grundutbildning vid SRH

Senast ändrad: 22 december 2022
Fyra personer studerar tillsammans i SLU:s bibliotek i Umeå. Foto.

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap.

Kurserna ingår i SLU:s Jägmästarprogram men kan även läsas som fristående kurser. Institutionen ansvarar även för verksamheten i Ljungbergslaboratoriet.

Kurser på grundnivå

  • Genuskompetens för skogssektorn
  • Planering och analys med Heurekasystemet
  • Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd
  • Statistik och skogsinventering
  • Tillämpad fjärranalys i skogsbruket

Kurser på avancerad nivå

  • Fjärranalys och skoglig inventering
  • Geografisk informationsteknologi II
  • Skoglig fjärranalys
  • Skogliga hållbarhetsanalyser
  • Skogsbruket ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

Ljungbergslaboratoriet

Labbet utgör en resurs för insamling och bearbetning av fjärranalysdata och fungerar som en mötesplats mellan studenter, forskare och företag.

Ljungbergslaboratoriet - mötesplats för fjärranlays