Examensarbete i skogsvetenskap vid SRH

Senast ändrad: 26 januari 2024
Två studenter i skogen med en bok. Foto.

Är du intresserad av att fördjupa dig i trädslagsklassning med fjärranalysdata, att restaurera flottningsleder eller undersöka köpprocessen vid skogsfastigheter? Då kan vi ha ett arbete för dig.

Inom institutionen för skoglig resurshushållning finns det utrymme att göra ditt kandidat- eller masterarbete inom ämnen som Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Arbetet kan utföras inom SLU's skogliga utbildningsprogram eller som fristående kurs. Om något av våra ämnesområden intresserar dig är du välkommen med dina idéer och diskutera dessa med lämplig handledare eller med institutionens studierektor.

Välkommen att göra ditt masterarbete hos oss!

Publicerade självständiga arbeten