Självständiga arbeten (examensarbete) vid SRH

Senast ändrad: 22 december 2022
Två studenter i skogen med en bok. Foto.

Är du intresserad av att fördjupa dig i trädslagsklassning med fjärranalysdata, att restaurera flottningsleder eller undersöka köpprocessen vid skogs-fastigheter? Då kan vi ha ett arbete för dig.

Inom institutionen för skoglig resurs-hushållning finns det utrymme att göra ditt självständiga arbete inom ämnen som Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Arbetet kan utföras inom Jägmästarprogrammet eller som fristående kurs. Om något av  våra ämnesområdena intresserar dig är du välkommen med dina idéer och diskutera dessa med lämplig handledare eller institutionens studierektor. Du kan även söka bland våra förslag på självständiga arbeten.

Välkommen att göra ditt självständiga arbete hos oss!

Förslag på självständiga arbeten

Publiceras inom kort

Publicerade självständiga arbeten