Examensarbete vid SRH

Senast ändrad: 22 augusti 2019
Srh-Björkblad400x400.jpg

Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH!

Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik, Landskapsstudier och Internationellt skogsbruk samt Organisationslära. De olika områdena kan i sig ha krav på förkunskaper, exempelvis kräver examensarbeten inom Fjärranalys kursen Remote Sensing and Forest Inventory, och examensarbeten med Heurekaanalyser kräver PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering. Om något av ämnesområdena intresserar dig är du välkommen med dina idéer och diskutera dessa med lämplig handledare eller ämneskoordinator. Du kan även söka bland institutionens förslag på examensarbeten.


Kontakt

Jonas Bohlin, universitetsadjunkt, Studierektor för grundutbildningen
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
jonas.bohlin@slu.se, 090-786 86 40

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se