Utbildning vid Inst. för växtförädling

Senast ändrad: 08 maj 2024

Grundläggande utbildning

Vår institution undervisar inom programmen för trädgårdsvetenskap, trädgårdsskötsel, landskapsteknik och jordbruks- och landsbygdsförvaltning. Vi undervisar i bland annat genetiska resurser, växtförädling, växtbiokemi, genetik, systematisk botanik, floristik, frukt- och bärproduktion, efterskörd och produktkvalitet, växtfysiologi, mikroförökning, bioinformatik, molekylärbiologi och genteknologi.

Klicka på knapparna ovan om du... 

  • vil se listan över de kurser som vi undervisar
  • vil göra ett sälvständigt arbete (Master) på vår institution, eller
  • är intresserad i praktisk forskningsträning.


Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid vår institution omfattar doktorand (4 år) och licentiat (2 år). Vår forskarutbildning finansieras huvudsakligen av statliga och privata forskningsstiftelser och delvis av internationell finansiering från Europeiska kommissionen samt industriella partners. Utöver det utbildar vi även doktorander och licentiatstudenter från utvecklingsländer med stöd från SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency).

Hitta lediga tjänster på LinkedIn

För mer detaljerad information om forskningsverksamheten inom de tre divisioner vid institutionen besök https://www.slu.se/sv/avdelningar/växtförädling/forskning/

För mer detaljerad information om forskarutbildningen vid SLU besök https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/