Avhandlingar

Senast ändrad: 10 augusti 2022

Alla avhandlingar publiceras i Epsilon, där det är möjligt att söka på titel, författare, institution, ämne, publiceringsår mm. Här nedan finner du alla doktorsavhandlingar från institutionen.


Kontaktinformation

Studierektor forskarutbildning - AFB

Sara Wernersson, Universitetslektor
VH - Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
sara.wernersson@slu.se018-672112