Forskarstuderande inom anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 09 januari 2024

Här hittar du dem som just nu doktorerar hos oss.

Biomedicinsk vetenskap

Jun Mei (Vicky) Hu Frisk
Nucleotide metabolism in health and diseases
Handledare: Liya Wang

Sumalata Sonavane   
Improving the mechanical properties of biomimetic spider silk fibers
Handledare: Anna Rising

Veterinärmedicinsk vetenskap

Linda Andersson
Body weight in dogs
Handledare: Katja Höglund

Katrina Ask
Orthopedic pain in large animals, horses and cows.
Handledare: Marie Rhodin

Johan Lundblad
FACES: En studie om ansiktsuttryck vid emotionella tillstånd hos hästar
Handledare: Marie Rhodin

Anna Leclercq
Lameness detection in cows and horses
Handledare: Marie Rhodin

Ebba Zetterberg
Factors influencing movement symmetry in horses
Handledare: Marie Rhodin

Husdjursvetenskap

Birgitta Staaf Larsson
Can animal welfare of dairy cows be improved by combining resource-based and animal-based measurements in the official control?
Handledare: Margareta Steen

Nina Känsälä
Temat för forskningen är hästvälfärd och ridsport. Den
preliminära titeln är "Ridsport och välfärd – en
studie om tyckande och fysiologisk verklighet"
Handledare: Anna Jansson

Denise Söderros
Viktbärande förmåga hos islandshäst och betydelsen av träning.
Handledare: Anna Jansson

Vikingur Gunnarsson
Subjective and objective assessment of the Icelandic horse's performance.
Handledare: Marie Rhodin

Linda Kjellberg
Horses in an active open barn systems - behaviour and welfare
Handledare: Karin Morgan

Lotten Wahlund
Implementation of virtual fencing for control of grazing cattle
Handledare: Anna Jansson

Biologi

Lisa Johansson
Markers for good and bad training effects in horses
Handledare: Anna Jansson

Medicinsk biovetenskap inriktning fysiologi

Sara Larsdotter Davey
Electrolyte and fluid balance in horses
Handledare: Kristina Dahlborn


Kontaktinformation

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18