Grundutbildning vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Vi ansvarar för grundutbildningen i anatomi, histologi, fysiologi, biokemi och cellbiologi för studenter på alla VH-fakultetens djurprogram.

Våra studenter utbildar sig därmed till:

  • Veterinär
  • Husdjursagronom
  • Djursjukskötare
  • Inom etologi och djurskydd
  • För en kandidat husdjur
  • För en kandidat sport och sällskapsdjur
  • Samt på masterprogrammet Animal Science.

Institutionen ger även kurser för studenter på andra fakulteter och program såsom bioteknologprogrammet och livsmedelsagronomprogrammet. 

hästar-på-sommarbete-hippologprogrammet

Hippologprogrammet

AFB har även hippologprogrammet som en del i sin verksamhet. För det programmet finns en egen avdelning: Hippologenheten - läs mer om det här.

Hitta rätt utbildning för dig

Här kan du söka efter utbildningar på grund- samt avancerad nivå!


Kontaktinformation

Anna-Lena Holgersson

 Programstudierektor - Hippologprogrammet

 Anna-Lena Holgersson, föreståndare

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi  (AFB), Enheten för hippologutbildning

 anna-lena.holgersson@slu.se

 018-67 21 43, 070-848 86 96

   Institutionsstudierektor AFB

   Erik Pelve

   Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

   erik.pelve@slu.se,  072-543 89 61