Kontakta oss

Senast ändrad: 09 januari 2024

Här hittar du kontakter till oss som arbetar inom anatomi, fysiologi och biokemi.

Personal

Personallista (A-Ö) 

Besöksadress:

Uppsala:

VHC, Ulls väg 26

Så hittar du till VHC på Ultuna campus

Så hittar du inne i VHC

Postadress:

SLU, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
Box 7011
750 07 Uppsala

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Anna Jansson: anna.jansson@slu.se, 018-672106 

Ställföreträdande prefekt

Erika Roman: erika.roman@slu.se, 018-672843

 

Administrativ chef:

Elin Kamara Jakobsson: elin.jakobsson@slu.se, 018-671006

Institutionsadministratörer

Gemensam kontakt till administrationen på AFB: afb.admin@slu.se

 

Studierektor för grundutbildningen

Erik Pelve, Erik.pelve@slu.se, 0725 43 89 61

Studierektor för forskarutbildningen

Katja Höglund: katja.hoglund@slu.se, 018- 67 21 18

 

Hippologenheten

Anna-Lena Holgersson: Anna-Lena.Holgersson@slu.se, 018-672143

 

Webbredaktör och kommunikatör

Lisa Chröisty, lisa.chroisty@slu.se, 018-67 21 91


Kontaktinformation

Gemensam kontakt till administrationen på AFB: afb.admin@slu.se