Kontakta oss

Senast ändrad: 26 oktober 2022

Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Kontaktpersoner

Prefekt

Anna Jansson: anna.jansson@slu.se, 018-672106 

Ställföreträdande prefekt

Erika Roman: erika.roman@slu.se, 018-672843

Studierektor för grundutbildningen

Erik Pelve (Department director of undergraduate studies):

Erik.pelve@slu.se

Mob: +46725438961

Studierektor för forskarutbildningen

Katja Höglund: katja.hoglund@slu.se, 018- 672118

Administrativ chef:

Elin Kamara Jakobsson: elin.jakobsson@slu.se, 018-671006

Hippologenheten

Anna-Lena Holgersson: Anna-Lena.Holgersson@slu.se, 018-672143

Gemensam mailadress till administrationen på AFB

afb.admin@slu.se

Besöksadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
VHC
Ulls väg 26
756 51 Uppsala

Postadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
Box 7011
750 07 Uppsala

Fakturaadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Reference code
SLU invoice reception
Box 7090
750 07 Uppsala