Forskarutbildning vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 22 juni 2023

Vår forskarutbildning bedrivs främst inom områdena biomekanik och hälta, arbetsfysiologi, energimetabolism, konstgjord spindeltråd, stress samt beteende.

Projekten är av både grundläggande och tillämpad karaktär och med koppling till prestation, livsmedelsproduktion, djurvälfärd och/eller kliniska frågeställningar.

Läs mer om vår forskarutbildning

Övrig information


Kontaktinformation

 

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-67 21 18