Om institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 08 juli 2022

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion från molekylära mekanismer till hela djurets funktion vid hälsa, stress, sjukdom och produktion.

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) är lokaliserad i VHC och består av Avdelningen för anatomi, fysiologi och biokemi samt Enheten för hippologutbildning. Institutionen har ca 50 anställda och omsättningen är i storleksordningen 60 miljoner kronor per år.

Kontakta oss gärna! Här har vi samlat våra viktigaste adresser.

Forskning och undervisning

Forskning och forskarutbildning vid institutionen bedrivs inom en rad områden från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbetet, produktion, stress, olika sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi arbetar med produktionsdjur, sport och sällskapsdjur samt försöksdjur och insekter. Vår forskning handlar t ex om kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämnvikt, reproduktions- och tumörbiologi, inflammation, stress, arbets- och träningsfysiologi, biomekanik och cirkulationsorganens funktion, alternativa proteinkällor, biomedicin med fokus på nukleotid metabolism, proteinstruktur och funktion. Läs mer om vår forskning här.

Institutionen har ett stort ansvar inom grundutbildningen och undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronom programmen, samt flera kandidatprogram och fria kurser. Vi har en mindre besättning med getter där våra studenter får möjlighet att studera levande djur, samt möjlighet att köra häst på rullmatta. Vi har även en försökspopulation med syrsor. Läs mer om vår undervisning här.

Vi värnar om miljön

Institutionen är placerad i VHC-huset som sedan 2016 är miljöcertifierat. I våra lokaler tillämpas energisparande åtgärder och vi uppmanar till minskning av pappersutskrifter och kopiering. Vi värnar om miljön i våra laboratorier genom att använda kemikalier som är säkra för människor, är noga med rutinerna för laboratoriearbete och avfallshantering, samt följer gällande miljölagar. Inom upphandlade avtal väljer vi leverantörer som är miljöcertifierade. Vi minskar våra CO2-utsläpp genom att samordna inköp och prioritera miljövänliga färdmedel vid tjänsteresor. Vår tjänstebil går på biogas.