Vårt uppdrag

Senast ändrad: 09 januari 2024

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion från molekylära mekanismer till hela djurets funktion vid hälsa, stress, sjukdom och produktion.

Anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) är lokaliserad i VHC och består av Avdelningen för anatomi, fysiologi och biokemi samt Enheten för hippologutbildning. Hos oss finns ca 50 anställda och omsättningen är i storleksordningen 60 miljoner kronor per år.

Kontakta oss gärna! Här har vi samlat våra viktigaste adresser.

Forskning och undervisning

Här bedrivs forskning och forskarutbildning inom en rad områden från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, olika sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi arbetar med produktionsdjur, sport och sällskapsdjur samt försöksdjur och insekter. Vår forskning handlar t.ex. om:

 • Kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämnvikt
 • Reproduktions- och tumörbiologi
 • Inflammation
 • Stress
 • Arbets- och träningsfysiologi
 • Biomekanik och cirkulationsorganens funktion
 • Artificiell spindeltråd

Läs mer om vår forskning här.

Vi har ett stort ansvar inom utbildning vid SLU och undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och husdjursagronom programmen, samt flera kandidatprogram och fria kurser.

Till det har vi en mindre besättning med getter där våra studenter får möjlighet att studera levande djur, samt möjlighet att köra häst på rullmatta. Vi har även en försökspopulation med syrsor.

Läs mer om vår undervisning här.

Att värna om miljön

AFB är placerad i VHC-huset som sedan 2016 är miljöcertifierat. Det innebär att vi värnar om miljön på ett flertal olika sätt, exempelvis genom att:

 • I våra lokaler tillämpas energisparande åtgärder och vi uppmanar till minskning av pappersutskrifter och kopiering.
 • I våra laboratorier används kemikalier som är säkra för människor samtidigt som vi är noga med rutinerna för laboratoriearbete och avfallshantering och att följa gällande miljölagar.
 • Inom upphandlade avtal väljer vi leverantörer som är miljöcertifierade.
 • Vi minskar våra CO2-utsläpp genom att samordna inköp och prioritera miljövänliga färdmedel vid tjänsteresor. Dessutom går vår tjänstebil på biogas.

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.


Kontaktinformation

anna-jansson-forskare

Anna Jansson, Prefekt, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

anna.jansson@slu.se, 018-67 21 06