Kurser på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 07 juli 2022

Vi har kurser på både grundutbildningsnivå och forskarnivå. Våra kurser rör sig om allt från cellulära mekanismer till hela djurets struktur och funktion.

Sök efter kurser på grund- och avancerad nivå

Här kan du söka efter kurser på SLU där du kan se kursens schema, litteraturlista, kursplan och betygskriterier.

Du kan söka efter kurser för innevarande termin samt ett läsår framåt i tiden.