Forskning

Senast ändrad: 08 juli 2022

Forskning vid institutionen bedrivs främst inom områdena molekylärt inriktad forskning som syftar till att klargöra mekanismer som är av betydelse vid olika typer av sjukdomar, integrativ fysiologi, organens struktur och funktion samt rehabilitering.

Våra forskningsprojekt är av oftast av grundläggande karaktär men med koppling till miljö och klimat, djurvälfärd eller kliniska frågeställningar hos såväl djur som människa.

Som forskare på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi finns goda möjligheter till samarbete med forskare som arbetar med djurs beteende, reaktioner på miljö, olika ”livsbetingelser”, behandlingar och smärta.

Enheten för anatomi och fysiologi

Forskning vid avdelningen för anatomi och fysiologi bedrivs främst inom områdena integrativ fysiologi, organens struktur och funktion samt rehabilitering. Forskningsprojekten är av oftast av grundläggande karaktär men med koppling till miljö och klimat, djurvälfärd eller kliniska frågeställningar hos såväl djur som människa.

Enheten för biokemi

Vid avdelningen för biokemi, bedrivs molekylärt inriktad forskning som syftar till att klargöra mekanismer som är av betydelse vid olika typer av sjukdomar. Här studeras t.ex. de processer som leder till aggregering av proteiner, de enzymer som deltar i metabolismen av nukleotider, samt molekylära mekanismer vid inflammation.

Våra lokaler

I våra lokaler i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenkapligt centrum på Ultuna i Uppsala befinner vi oss mitt i en forskningsintensiv miljö, med infrastrukturer och nätverk som bidrar till goda förutsättningar för oss som forskare.