Forskning

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Vi forskar om djurens struktur och funktion, från molekylära mekanismer till hela djurets funktion och hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, fetma, olika sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi arbetar med produktionsdjur, sport och sällskapsdjur samt försöksdjur och insekter.

Forskningprojekt i anatomi och fysiologi

Forskning i anatomi och fysiologi bedrivs främst inom områdena organens struktur och funktion och integrativ fysiologi. Forskningsprojekten kan vara av grundläggande karaktär med koppling till både djur och människa, men ofta med koppling till djurens produktion och prestation, djurvälfärd eller kliniska frågeställningar.

Forskningsprojekt i biokemi

Forskningen i biokemi syftar till att klargöra mekanismer på molekylär nivå. Här studeras t.ex. processer som leder till aggregering av proteiner, enzymer som deltar i metabolismen av nukleotider, molekylära mekanismer vid inflammation och möjligheterna att producera artificiell spindeltråd.

Forskningsintenvsiv miljö ger goda förutsättningar

I våra lokaler i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenkapligt centrum på Ultuna i Uppsala befinner vi oss mitt i en forskningsintensiv miljö, med infrastrukturer och nätverk som bidrar till goda förutsättningar för oss som forskare. 


Kontaktinformation

anna-jansson-forskare

Anna Jansson, Prefekt, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

anna.jansson@slu.se, 018-67 21 06