Utbildning inom anatomi fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 09 januari 2024

Vi undervisar både på grundutbildningsnivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från cellulära mekanismer till hela djurets struktur och funktion.

Den komparativa aspekten är viktig, vi undervisar och forskar om både de livsmedelsproducerande djurslagen, sport- och sällskapsdjur samt laboratoriedjur.

Grundutbildning

Studierektorer: Erik Pelve och Anna Wistedt

Programstudierektor på hippologprogrammet: Anna-Lena Holgersson

Läs mer om grundutbildningen här.

Forskarutbildning

Studierektor: Katja Höglund

Läs mer om forskarutbildningen här.


Kontaktinformation

Erik Pelve, Universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

erik.pelve@slu.se, 018 67 21 67