Människa-djurinteraktioner

Senast ändrad: 22 maj 2023
En liten tjej sitter i en soffa och läser högt för en specialutbildad hund, en s.k. läshund, foto.

Samspelet mellan människor och djur är positivt för både människors och djurs trivsel och välfärd och sällskapsdjur såväl som lantbruksdjur har i internationell forskning visat ge bland annat bättre hälsa samt minska sjukvårdskostnader. Sällskaps- och lantbruksdjur används till både friskvård och till djurunderstödda insatser på olika sätt och med olika syften.

Antrozoologi

Antrozoologi, är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som behandlar interaktioner och relationer mellan människor och andra djur. Samspelet mellan djur och människor är positivt för både människors och djurs trivsel och välfärd. Sällskapsdjur som exempelvis hund, katt, kanin, gnagare, burfågel och akvariefisk, såväl som lantbruksdjur med hästar, höns, grisar, nötkreatur och får, har i internationell forskning visat sig exempelvis ge bättre hälsa, minska ensamhet hos äldre, minska sjukvårdskostnader, underlätta barns stress vid skilsmässor. Hästar ger motion, naturupplevelser, kamratskap i stallet och träning i ledaregenskaper och hundar kan vara lämpliga som besöksdjur för äldre eller underlätta inlärning och motivation hos elever i skolan.

Här kan du läsa mer om:

Fakta:

Relaterade sidor: