Djur hjälper människan

Senast ändrad: 07 maj 2024

Sällskapsdjur och lantbruksdjur används till både friskvård och till så kallade djurunderstödda insatser, det som på engelska kallas Animal Assisted Interventions.

Djurunderstödda insatser - inriktningar och begrepp

Ett växande område när det gäller djurunderstödda insatser är att djurens välfärd inte ska äventyras, och det pågår ett arbete med att skriva internationella riktlinjer gällande detta (läs om riktlinjerna på organisationens International Association for Human Animal Interactions Organization (IAHAIO) webbplats. Enligt denna internationella paraplyorganisationen för människa-djur interaktioner finns det fyra huvudsakliga inriktningar när man använder djur i insatser för att hjälpa människor (läs mer om inriktningarna: The IAHAIO Whitepaper). På svenska definieras djurunderstödda insatser och dess inriktningar enligt följande: djurunderstödd terapi, djurunderstödd pedagogik, djurunderstödd aktivitet och djurunderstödd coaching/vägledning.

Olika djur kan interagera med människor på många sätt

Internationellt forskningssamarbete inom området: människa-djur interaktioner

International Association for Human Animal Interactions Organization (IAHAIO) består av ett 30-tal organisationer i världen där den internationella föreningen för Antrozoologi ingår (läs mer om föreningen på webbplatsen: Internationel Society for Anthrozoology, ISAZ). Det är en organisation som drivs av forskare och utövare inom området människa-djur interaktioner. ISAZ ger ut sin egen vetenskapliga tidskrift Anthrozöos där forskare inom människa-djur området publicerar sina resultat.

Vid frågor kontakta SLU:s Antrozoologi-team

Relaterade sidor: