Designprojekt: Uncovering the Infra-Ordinary – Creating Landscapes for Commoning

Senast ändrad: 08 augusti 2023
Uncovering the Infra-Ordinary

I denna designstudio, som undervisades våren 2023 vid Campus Alnarp, har studenterna tagit fram konstnärliga landskapsarkitekturförslag, som syftar till att stödja gemenskaper och allmänningar.

Läs mer på engelsk sida


Kontaktinformation

Victoria Sjöstedt, Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

E-post: victoria.sjostedt@slu.se
Tel: +46 40 415161