Studentprojekt

Senast ändrad: 13 april 2021

Upptäck det arbete som studenterna vid SLU utför inom de olika program vi erbjuder.


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07