Hoppa till huvudinnehåll

Landskap för stad och landsbygd

Vår fysiska omgivning påverkar hur vi mår. I vårt moderna samhälle med nya livsmönster, globalisering och en större medvetenhet om miljöns sårbarhet behövs personer som förstår den roll städer, landskap och grönska spelar för vårt välbefinnande.

Landskapsarkitekt - Alnarp

Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.

Landskapsarkitekt - Uppsala

Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.

Landskapsingenjör - Alnarp

Läs till landskapsingenjör om du vill projektera eller sköta om vår gemensamma utemiljö. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, kyrkogårdar och golfbanor.

Landskapsingenjör - Uppsala

Läs till landskapsingenjör om du vill projektera eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, kyrkogårdar och golfbanor.

Trädgårdsingenjör - design

Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för form och design till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande, bidrar till ekosystemtjänster och en hållbar framtid.

Food and Landscape

Food and Landscape

Hjälp till att skapa hållbara perspektiv på mat genom att lära dig om kopplingen mellan mat, människor och platser.

Hållbar stadsutveckling - Masterprogram

Vill du arbeta med staden som helhet och med dina kunskaper om stadsplanering skapa trygga livsmiljöer för framtiden? Då ska du läsa programmet Hållbar stadsutveckling.

Landskapsarkitektur

Landscape Architecture - masterprogram

Läs till en masterexamen vid ett av Europas största campus för landskapsarkitektur, landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård.

Landskapsarkitektur för uthållig urbanisering

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Masterprogram

Vill du bredda dina kunskaper och färdigheter inom landskapsarkitektur för hållbar urbanisering? Då är det här rätt masterprogram för dig.

Publicerad: 06 mars 2024 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…