Landscape Architecture

Publicerad: 11 oktober 2017
landskapsarkitekt-ultuna1.png

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen.

Du kommer under utbildningen att få en djupare förståelse för relationen mellan människan och miljön och lära dig att hantera processerna för landskapsförändring i det moderna samhället. Campus SLU Alnarp ligger i Öresundsregionen nära Malmö och Köpenhamn i ett av norra Europas mest vitala områden med fyra universitet i närheten.

Alla kurser ges på engelska och de sökande till programmet är en blandning av svenska och internationella studenter. Det finns ett stort fokus på att lära känna Skandinavien och södra delen av Sverige genom projekt och studier trots att programmet har en internationell inriktning.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

De kurser som erbjuds inom programmet representerar ett brett spektrum av ämnen inom området landskapsarkitektur. Utbildningen bygger på moderna och internationella teorier i landskapsarkitektur, men även på forskning och kunskap som utvecklats på campus i samband med praktik och yrkeskunskap. Du kan till exempel hitta kurser i öppen planlösning i städer och på landsbygden, landskapsplanering eller trädgårdsdesign.

Förutom dessa riktningar, kan du också kombinera olika typer av kurser för att utveckla din egen profil enligt dina önskemål och intressen. Utbildningen använder en kombination av praktiska moment och relevant teoretisk inlärning. Du kommer att använda olika datorprogram anpassade för planering, konstruktion, analys och presentation i kurserna. Efter ett och ett halvt år av kurser avslutas studierna med ett examensarbete under en termin, där du självständigt ska planera och genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt projekt.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Framtidsutsikter

Detta program kommer att ge dig en stark plattform och de rätta verktygen för en kommande yrkeskarriär inom landskapsarkitekturen. Beroende på ditt eget lands riktlinjer för professionell certifiering, liksom frågan om din kandidatexamen, kanske du kan arbeta som stadsplanerare, landskapsdesigner, verkställande chef eller i ett annat yrke som är baserat på kunskap om det moderna samhället och landskapsutveckling, ibland i konkurrens med yrken som landskapsarkitekter eller arkitekter.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se