Hoppa till huvudinnehåll

Landscape Architecture

Läs till en masterexamen vid ett av Europas största campus för landskapsarkitektur, landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård.
Öppnar för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till detta breda masterprogram där du får lära dig att bidra till utformningen av de platser där vi lever så att de blir hållbara för både människor och miljö. Landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, arkitekter, miljöingenjörer och stadsplanerare från hela världen möts på detta program som lockar studenter som vill fördjupa sin kunskap om landskap utifrån sina egna specialistkunskaper.

Programmet ges vid SLU:s campus i Alnarp, nära Malmö och Köpenhamn och beläget i en av norra Europas mest dynamiska regioner med fyra universitet. Fokus ligger på planering, utformning och förvaltning av såväl små ytor i städer, till exempel parker och torg, som omfattande regionala landskap. Beroende på dina intressen kan du välja kurser inom till exempel klimatförändring och urban hållbarhet, ekosystemtjänster, trädgårdsdesign, kulturmiljöer och processkunskap.

Vill du studera utomlands under utbildningen? Läs om internationella möjligheter för studenter på programmet Landscape Architecture.

Med en masterexamen i landskapsarkitektur har du den kunskap som krävs för en yrkeskarriär som till exempel stadsplanerare eller landskapsdesigner. Om du vill fortsätta din akademiska karriär förbereder programmet dig också för doktorandstudier.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landscape Architecture- Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-02-01
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81073
Anmälningskod för internationella studenter: 81055

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet landskapsarkitektur krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp)
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- arkitektur,
- landskapsarkitektur,
- landskapsplanering,
- byggd miljö,
- design,
- fysisk planering,
- geografi,
- landskapsvetenskap,
- miljövetenskap eller
- samhällsbyggnadsteknik.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Tillträde till några av kurserna (markerade med 1 under ”INNEHÅLL OCH STRUKTUR, b) Kurser i programmet”) kräver en godkänd portfolio enligt instruktioner beslutade av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Vidare rekommenderas att den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande minst 15 högskolepoäng studio-/projektkurser i landskapsarkitektur.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet landskapsarkitektur syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

  • minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

  

INNEHÅLL

Kurserna på programmet representerar ett brett spektrum av ämnen inom området landskapsarkitektur. Utbildningen bygger på moderna och internationella teorier i landskapsarkitektur, men även på forskning och kunskap som utvecklats på campus i samband med praktik och yrkeskunskap. Du kan till exempel läsa kurser i öppen planlösning i städer och på landsbygden, landskapsplanering eller trädgårdsdesign.

Förutom dessa inriktningar kan du kombinera olika typer av kurser för att utveckla en egen profil enligt önskemål och intressen. På programmet kombineras praktiska moment och teoretisk inlärning. Du kommer att använda olika datorprogram anpassade för planering, konstruktion, analys och presentation.

Efter ett och ett halvt år av kurser avslutas studierna med ett examensarbete under en termin, där du självständigt ska planera och genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt projekt.

Studenter på programmet antas automatiskt till terminens första kurser:

  • Explorations into Landscape Architecture, 15 hp
  • Landscape Theory, Methodology & Practice, 15 hp

Under andra terminen går studenterna valbara kurser som de behöver söka via https://www.antagning.se/se/start

Portfolio

Förutom att bli antagen till programmet kräver vissa kurser en godkänd portfolio. Behörighetskraven beskrivs i kursplanerna. Följande kurser kräver portfolio:

  • Digital Landscape Visualisation (LK0368)
  • Studio Project – Transforming Urban Landscapes (LK0442)
  • Studio Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA(LK0447)
  • Studio Project - Site, Concept and Artistic Design Methods (LK0450)
  • Studio project - Composition, Materiality and Design practice (LK0445)

Instruktioner till portfolion finns här. 

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? Se Internationella möjligheter för studenter på programmet Landscape Architecture.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Detta program kommer att ge dig en stark plattform och de rätta verktygen för en kommande yrkeskarriär inom landskapsarkitektur. Beroende på vilken kandidatexamen du har, och vilka riktlinjer som finns för professionell certifiering i det land du är verksam i, kan du kan arbeta som stadsplanerare, landskapsdesigner, verkställande chef eller i ett något yrke som baseras på kunskap om det moderna samhället och landskapsutveckling, ibland i konkurrens med yrken som landskapsarkitekt eller arkitekt.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Urban landskapsdesign

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2025

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Urban landskapsdesign

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2025

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Portfolio instruktioner

För att vara behörig till några av kurserna inom masterprogrammet landscape architecture behöver du lämna in en portfolio. Instruktioner för portfolion 2023/2024 hittar du här.

Bild av kryss rutor.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…