Kick-off för LivsID-programmet

Senast ändrad: 21 februari 2024

Efter ungefär ett år av intensivt arbete för att få upp och få igång LivsID-programmet, går vi nu in i den fas där vi verkligen börjar se "coola" saker hända: doktoranderna utvecklar sina idéer till verklig forskning och intressanta projekt. Kick-off:en den 27 september 2018 var den första samlade händelsen för LivsID-programmet.

Vi tillbringade dagen för att träffa doktorander i programmet, handledare, branschpartners, administratörer och representanter från SLU:s forskarskolor. Det fanns möjlighet att diskutera organisatoriska frågor kring programmet, samt möjlighet för vetenskapligt utbyte.

Förmiddagens presentationer dedikerades till organisation och undervisning inom LivsID. Institutionen för molekylär vetenskap som driver det mesta av programmets administration presenterades. SLU:s olika forskarskolor informerade industridoktoranderna om kurser inom ramen för sin utbildning.

Eftermiddagen reserverades för ett vetenskapligt och industriellt innehåll där doktoranderna själva fick möjlighet att presentera sitt projekt och företag. Inga resultat förväntades visas. Emellertid var det mycket intressant att höra hur projekten var upplagda och hur det passar in i företagets och tillsynsinstitutionens verksamhet.

Nedan finner du bilder från kick-off:en, ett detaljerat program och presentationerna. Genom att klicka på de fetkursivade namnen så öppnas ett separat fönster med presentationen ifråga.

Här kan du läsa mer om LivsID-programmet.

Fotograf Peter Rutherhagen

Program 27 september 2018

09:30 - 10:00

Ankomst, registrering, sammankost med te & kaffe

10:00 – 10:15 
Välkomstanförande, presentation av syftet med LivsID-programmet och doktorandutbildning
Volkmar Passoth & Erik Fahlbeck

10:15 – 10:45 
Presentation av värdinstitutionen för molekylärvetenskaper
10:15-10:30 
Institutionen för molekylär vetenskap och dess relation till livsmedelsvetenskap
Vadim Kessler (Prefekt)
10:30-10:45 
Programhantering och ekonomiska frågor
Eva-Marie Hemming (Administratör)

10:45 – 11:45 
Presentation av SLU:s forskarskolor
10:45 – 11:00 Galia Zamaratskaia (Fokus på mat och biomaterial, LiFT)
11:00 - 11:15 Anne-Lie Blomström (GS-VMAS)
11:15 - 11:30 Lina Sjöholm (Organismbiologi)
11:30 - 11:45 Nina Lind (Samhällsvetenskapliga perspektivet på hållbar utveckling)

11:45 – 12:50 
Sammankomst och lunch

12:50 – 13:00 
Presentation av eftermiddagens program (projektpresentationer)
Volkmar Passoth

13:00 – 14:15 
Projektpresentationer (1-5)
13:00-13:15 Produktion av potenta probiotiska bakterier 
Ludwig Lundqvist, BioGaia
13:15-13:30 Fermenterade nordiska spannmål ... personlig näring, konsumentuppfattning 
Laura Pirkola, Fazer
13:30-13:45 Metoder för slaktning av kyckling
Tomasz Dzieciolowski, Kronfågel
13:45-14:00 Framtida mat
Annie Larsson, Lantmännen
14:00-14:15 Mjölkvalitet för bagerier
Louise Selga, Lantmännen

14:15-15:00 
Fikapaus

15:00-16:15 
Projektpresentationer (6-9)
15:00-15:15 Förlängd lagringstid för rotgrönsaker
William English, Nordic Beet Research
15:15-15:30 Laktobaciller i mjölkproduktionskedjan 
Thomas Eliasson, Norrmejerier
15:30-15:45 DNA-test för optimal uppfödning av nötkreatur 
Christian Bengtsson, VikingGenetics
15:45-16:00 Svenska äpplen året runt
Äppelriket

16:00 - 16:30 
Promenad till VHC, mousserande dryck och snacks

16:35  
Välkomsthälsning
Annsofie Wahlström, SLU Future Food, & Volkmar Passoth

17:00 - 18:00 
Buffet


För mer information om kick-off:en

Volkmar Passoth är koordinator för LivsID