Hoppa till huvudinnehåll

Animal Science

Är du intresserad av den roll som djuren spelar i vårt samhälle? Vill du bidra till hållbar djurhållning? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett mångsidigt program där du får lära dig hur vi bevarar den viktiga roll djuren spelar i samhället. Lantbrukets djur förser oss med mat, medan sport- och sällskapsdjur bidrar med andra värden. Oavsett vilken funktion djuren har är det viktigt att de är vid god hälsa och lämpar sig för det ändamål de har.

På detta unika masterprogram, som lockar både svenska och utländska studenter, får du den kunskap du behöver för att kunna jobba som djurvetare med fokus på husdjur. Programmet har starka kopplingar till både forskning och samhälle, och som student kan du välja en av tre inriktningar: etologi-djurvälfärd-djurskydd, genetik-avel eller nutrition-utfodring.

Efter examen kan du jobba som husdjursvetare både nationellt och internationellt. Förutom jobb inom forskning, produktutveckling och rådgivning inom jordbruk och djurhållning kommer du även att ha spännande jobbmöjligheter inom undervisning, information och journalistik.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Husdjursvetenskap - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81086
Anmälningskod för internationella studenter: 81036

Behörighet: För att bli antagen till husdjursvetenskap – masterprogram krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
o biologi
o husdjursvetenskap
o lantbruksvetenskap, varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi
o hippologi
o djuromvårdnad
o veterinärmedicin

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.
Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Husdjursvetenskap – masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Animal Science). Examenskrav Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (A1N; A1F) • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom husdjursvetenskap (masterarbete/A2E) Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Genom att välja kurser skapar du en egen profil för din utbildning. Du kan fördjupa dig inom djurvälfärd och djurskydd, näringsfysiologi och nutrition eller genetik och avel. Programmet ger dig en vetenskaplig grund som gör att du kan identifiera, analysera och lösa problem samtidigt som du har djurens och samhällets behov i fokus. Lärarna på programmet är forskare, och som student kommer du därför i nära kontakt med aktuell forskning. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

 

Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? 

Du kan kombinera programmet Animal Science med fristående kurser i husdjursgenetik, avel och bioinformatik.

 

Du kan också söka programmet nedan.

 

European Master in Animal Breeding and Genetics (EMABG)

Detta program drivs gemensamt av SLU och fem andra europeiska universitet (Universität Wageningen, Universität Göttingen, AgroParisTech, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Universität für Bodenkultur (BOKU, Wien). Det första året läser du antingen i i Wageningen eller Göttingen. Det andra året läser du på något av de andra universiteten, vilket beror på den inriktning du valt.

EMABG är ett masterprogram som fyller ett verkligt behov, såväl inom industri som i samhället i stort. Det är utformat för att svara på de vetenskapliga, praktiska och samhälleliga utmaningar som avel och husdjursgenetik står inför.

Mer information och ansökan (sista ansökningsdag 15 januari).

KARRIÄR

Intresset för djur och deras samspel med människan har lett till en stark arbetsmarknad för husdjursvetare. Som husdjursvetare kan du arbeta nationellt eller internationellt med forskning eller produktutveckling, jordbruk/djurrådgivning och utvärdering, på såväl myndigheter som vid offentliga organisationer och privata företag. Det finns även spännande karriärmöjligheter inom undervisning eller  informations- och journalistikbranschen. Du kan också fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…