Fristående kurser i husdjursgenetik, avel och bioinformatik

Senast ändrad: 14 mars 2023
Studenter som arbetar med en uppgift

Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? Då kan du läsa någon eller några av våra fristående kurser på grundläggande eller masternivå.

Grundläggande nivå

På grundläggande nivå finns kursen Basic Animal Breeding and Genetics på 7,5 p som ges på distans i 25% takt. Kursen går vårterminen och nästa kurstillfälle är höstterminen 2021 (och därefter värje höst).

För dig som redan har läst grundläggande genetik och avel finns kurserna Clinical genomics in veterinary medicine  7,5 hp (ges på distans i 50% takt flrsta halvan av våren 2022) och The biology of the horse som ges nästa gång hösten 2021.

Vi har även en grundläggande kurs om vattenbruk, Sustainable aquaculture 15 hp, som ges på distans i 50% takt under höstterminen med några obligatoriska träffar.

Masternivå

På masternivå har vi en rekommenderad studiegång för bioinformatik med kurserna Genome analysis första halvan av höstterminen och Bioinformatics andra halvan av höstterminen. Sedan kan du göra examensarbete i ämnet Bioinformatik.

Om du är intresserad av att fördjupa dig i husdjursavel så har vi kurserna Designing breeding programmes första halvan av vårterminen och Animal Genetics - health, behaviour and welfare andra halvan av vårterminen inom huvudämnet husdjursvetenskap. Sedan kan du göra examensarbete i ämnet Husdjursvetenskap.

Läs mer om kurserna nedan. Kursbeskrivningen är på det språket kursen ges på. 

Sök våra kurser på antagning.se

Animal Genetics - health, behaviour and welfare

In this course you will learn about disease genetics, genetics of animal behaviour and breeding for improved animal welfare. Three parallel parts run along the whole course: lectures, case studies and own project work. Computer exercises are also included.

Prior knowledge required:

180 credits at first cycle level, of which 

 • 60 credits biology, animal science, equine science, veterinary nursing or veterinary medicine (of which 5 credits genetics)
 • or 60 credits agricultural sciences (of which at least 30 credits animal and dairy science/zoology and 5 credits genetics) 

and 

 • English 6

Basic Animal Breeding and Genetics

This distance course gives an introduction to genetics of domestic animals, for example dogs, horses, sheep, cows. All aspects from the DNA of a single individual to the variation and changes in a group of animals are covered in the course. Lectures gives examples on how different traits are inherited and how breeding can be planned for different species. Exercises give the students knowledge about how the traits in the offspring can be predicted from the traits of the parents.

Prior knowledge required:

 • 30 ECTS in Animal Science, Biology, Veterinary medicine or Animal nursing.
 • English 6

Bioinformatics

This course at master level gives an introduction to bioinformatics with many hands on computer exercises. The course is 15 ECTS and is given on campus Ultuna the second half of the autumn semester.

Prior knowledge required:

 • 180 credits at first cycle level, of which 
 • 60 hp credits biology, animal science, equine science, veterinary nursing or veterinary medicine or of which 15 credits cell biology or molecular genetics or genetics/breeding.

or

 • 60 credits computer science and 7,5 credits cell biology or molecular genetics or genetics/breeding.

and

 • English 6

Designing breeding programs

The course gives the student advanced knowledge in practical animal breeding. The course is given during the first part of the spring semester.

Prior knowledge required:

180 credits at first cycle level, of which 

 • 7 credits genetics/animal breeding 
 • 7,5 credits statistics-mathematics 

Genome analysis

The course at master level gives in-depth knowledge on methods for studying DNA and structure and evolution of genomes. The course is 15 ECTS and is given on campus Ultuna the first half of the autumn semester.

Prior knowledge required:

180 credits at first cycle level, of which 

 • 60 credits biology, animal science, equine science, veterinary nursing or veterinary medicine or 
 • 60 credits agricultural sciences (of which at least 30 credits animal and dairy science/zoology) 
 •  

and 

 • English 6

Sustainable aquaculture

The course gives basic knowledge about aquaculture. The student will learn both about the most common farmed fish species and about production systems. Most of the teaching is online, but there are a few compulsory meetings for practical laboratory exercises and study visits.

Prior knowledge required:

 • Chemistry 2 
 • Biology 2 
 • Mathematics 3b or 3c 

The biology of the horse

The course gives the student basic knowledge about the biology, ethology, feeding, breeding and management of the healthy horse. The course is 7,5 ECTS and is given on campus Ultuna in September.

Prior knowledge required:

 • 80 hp Animal Science or 80 hp Biology, of which at least 7,5 hp animal physiology, 5 hp breeding, and 7,5 hp nutrition
 • English 6

Veterinärmedicinsk klinisk genomik

Den här kursen ger kunskaper om hur variation i DNA kan påverka risk för sjukdomar hos husdjur. Kursen ges på svenska på distans och ges troligen nästa gång vårterminen 2022.

Förkunskapskrav:

 • 60 hp veterinärmedicin eller husdjursvetenskap eller biologi eller medicin eller biomedicin eller bioteknologi eller djuromvårdnad
 • 4,5 hp genetik
 • Svenska 3
 • Engelska 6