Manualer och rapporter

Senast ändrad: 19 september 2017

Vill du se respektive dokument i högupplöst version klickar du på en i taget här:

Avskjutningsstatistik 

(PDF, 7,4 mb)

Älgobservationer 

(PDF, 9,1 mb)

Spillningsinventering 

(PDF, 10,2 mb)

Kalvvikter 

(PDF, 4,1 mb)

Flyginventering 

(PDF, 8,1 mb)

Åldersstruktur 

(PDF, 7,8 mb)

Hälsostatus 

(PDF, 8,7 mb)

Genetisk övervakning 

(PDF, 6,7 mb)

Referensområden 

(PDF, 6,5 mb)

Beskattningsstrategier

(PDF 8 mb)

Ekosystemaspekter på älgförvaltning

(PDF 8 mb)

 Manualer älgförvaltning (zip-fil 7,6 mb) (Alla manualer i lågupplöst version)

Delrapport, älginventering (PDF, 0,5 mb)

Manualer från Skogsstyrelsen

  Älgbetesinventering (pdf 3,3 mb)

  Foderprognos (pdf 1,26 mb)

  Referenshägn (pdf 1 mb)


Kontaktinformation