Vatten och bröd på Broborg

Senast ändrad: 04 september 2023
Vy över Broborg. Foto.

Broborg är Upplands största fornborg från tidig järnålder. Här bjuds du på en vandring med vacker utsikt, rafflande historia och ett läskande slut. Packa bröd i matsäcken och en skopa för att hämta färskvatten från trefaldighetskällan.

Börja utflykten med att följa den steniga stigen upp mot Borgens topp. Broborg är Upplands största fornborg från tidig järnålder. Längs vägen kan du på infoskyltar lära dig med om fornborgen och vikingadottern Grimsa som enligt legenden huserade i borgen.

Från höjden där borgen ligger har du en hisnande utsikt över Långhundraledens dalgång och jordbrukslandskapet runt omkring.

Jordbruksmarken är en platsbunden resurs som har formats under århundraden genom betande av djur och människors bearbetning av marken. Odlingslandskapets försörjande ekosystemtjänster är en grund för vår matproduktion. Aktiva lantbrukare är en förutsättning för levande landsbygder och att odlingslandskapet du ser omkring dig.

Historiska och framtida spannmålssorter

Uppsala län är ett stort spannmålslän, som producerar spannmål till exempelvis bröd, öl och gröt, något som säkert även de som bygder borgen en gång i tiden ätit och druckit där. De spannmålsväxter som odlas idag i är bland annat höstvete, vårvete, råg, vårkorn, havre, rågvete, höstraps, vårraps och ärter. 

Kulturspannmål har en bredare genetisk variation än moderna spannmål och anses vara mer resilienta mot miljövariation, vilket är en stor fördel med tanke på klimatförändringarna. Kan vi lära av historien för framtidens mat? Forskare vid SLU och Högskolan Kristianstad undersöker just nu möjligheterna med gamla spannmålssorter, i ett fyrarårigt tvärvetenskapligt projekt som finansieras inom Formas livsmedelsstrategiska satsning.

Vatten - vårt viktigaste livsmedel

För att fortsätta utflykten, följ stigen och skyltningen ned för kullen kan du få smaka på ett av våra viktigaste livsmedel, vatten! Bara ett stenkast från Broborg finner du trefaldighetskällan, om du fortsätter längs den markerade stigen.

Ta dig en skopa och begrunda att du ej är den första som smakat på vatten och njutit av en matsäck i landskapet runt omkring dig. 

Länkar

Karta över Broborg (Naturkartan)

Visit Knivsta: Virtuell vandring på Broborg

Upplandsstiftelsens sida om Broborg

Läs mer om fornborgen Broborg hos Upplandsmuseet (pdf)

Jordbruksverket: Mervärden hos svensk mat

Livsmedelsverket: Dricksvatten - ett miljösmart matval

Relaterade sidor:


Kontaktinformation